Boomplantdag in het Rensenpark 30 maart 2022

BOOMPLANTDAG in het RENSENPARK in EMMEN 30 maart 2022
30-03-2022

BOOMPLANTDAG 100xTrees4Life in het Rensenpark 30-3-2022

De walnotenboom is geplant i.s.m. GroeiGrond en RensenparkDeelt. De boom is gesponsord door de gemeente Emmen als start van ons bomenadoptieplan.

Gemeentedichter Eddie Zinnemers droeg het toepasselijk gedicht ‘Levensboom’ voor voorafgegaan door 2 kleine gedichtjes.

Ooit sprak een Chinees, heel wijs:

Een boom plant je het allerbest
zo’n twintig jaar geleden.
Het tweede beste moment is,
als je een boom plant in het heden.
Nederlanders zeggen het wat ruwer:
Boompje groot, plantertje dood.

Oftewel:

Is ‘t eenmaal tijd voor ‘t oogsten, van noten, appels, peren.
Dan verkeren planters meestentijds in hemelhoge sferen.

Levensboom

Zusters die vol hoop acteren,
voortdurend wereldwijd actief.
Voor medevrouwen opereren,
welgemeend en inclusief.
Zusters die vol hoop acteren,
inmiddels al zo’n honderd jaar.
Die tegen onrecht ferm ageren,
zelfbewust en voor elkaar.
Zusters die dus bomen planten,
bouwen aan een Great Green Wall.
Net als groene geestverwanten,
in Holland, Mali, overal.
Zusters die dus bomen planten,
dat is vandaag ook hier ‘t geval.
Een actie van wat “Orange”klanten,
het lijkt wel op de zondeval.
Want was ‘t niet in d’ Hof van Eden
dat Adam van een appel at.
Een vrucht door Eva hem gegeven,
het resultaat: een vijgenblad.
Verboden werd een vrucht te plukken
van de volle levensboom.
Ze moesten weg, werden verbannen,
vol verdriet en vol van schroom.
Maar lieve zusters … ga maar poten,
‘k weet uw gespit is goed bedoeld.
‘k Verwacht een oogst van vele noten,
maar … dat had ik al voorvoeld.
Zie ook dvhn.nl “Jubilerende Soroptimisten planten boom in Rensenpark”

onze fotograaf in de clubkleuren
Afbeelding