Jubileumboek Soroptimist International Club Leiden

Voorkant van het jubileumboek Soroptimist International Leiden 90 jaar jong
11-09-2022
Het jubileumboek Soroptimist International Club Leiden 90 jaar jong: 1932 2022

  Het jubileumboek Soroptimist International Club Leiden 90 jaar jong: 1932 2022 is op 10 september 2022 verschenen bij de viering van het 90-jarig bestaan van onze Leidse club. Wat gaat er schuil achter het kleurrijke omslag?

  Het jubileumboek geeft een impressie van een lange en rijke geschiedenis, die tot stand is gekomen door de activiteiten van meer dan 200 clubleden over de jaren heen.  Wie deze vrouwen zijn, wat voor beroepen zij uitoefenden, hoe zij in clubbesturen en commissies functioneerden of ook op landelijk en internationaal soroptimistenniveau hun bijdrage leverden is te vinden in hoofdstukken die vijf verschillende periodes beslaan.  Zichtbaar wordt wie er geïnaugureerd werden in respectievelijk de vroegste periode van 1932 tot 1940, de wederopbouwperiode van 1946 tot 1959 en de tijdvakken 1960 tot 1975, 1976 tot 1991 en 1992 tot 2022. Die hoofdstukken met feitelijke informatie worden afgewisseld met thematische hoofdstukken die een tijdsbeeld beschrijven en zicht op veranderingen geven. De oorsprong van het Soroptimisme, het ontstaan en de opbouw van de Leidse Soroptimistclub, de moeilijke tijden van crisis en oorlog, maar ook de enerverende Coronatijd komen aan de orde. Voor het voetlicht komen ook de ledenwerving door de tijd heen, de bijeenkomsten in verleden en heden, acties voor goede doelen, het grotere verband met de Unie en het internationale Soroptimisme,  friendship links en andere contacten, en de relatie met publiciteit, de PR. Het boek bevat eveneens levendige interviews met de archiveerders van de Leidse clubgeschiedenis, met ervaringsdeskundigen over Uniezaken en met de jongste generatie clubleden. Het is een gevarieerd en boeiend boek geworden dat in tekst en beeldmateriaal verrassende inkijkjes geeft in 9 decennia clubgeschiedenis.

  Het jubileumboek is samengesteld door clublid Marijke van der Wal in samenwerking met Heleen Hasselbach en Elzeline Vrij, de twee leden die jarenlang werkzaamheden voor het clubarchief hebben verricht. Bij de feestelijke lustrumviering werden de eerste exemplaren van het boek overhandigd aan clubpresident José Shamier en aan Uniepresident Lotta Croiset van Uchelen.

  (Vanwege privacy en AVG wordt het jubileumboek alleen binnen de Leidse soroptimistenkring verspreid).

  Onze Sorren presenteren het boek.

  In het Leidsch Dagblad werd aandacht besteed aan het 90 jarig jubileum en de boek presentatie

  En ook op Sleutelstad.nl stond een bericht

  Mooi gehaakte Sorren door Marianne voor deze speciale gelegenheid!