ANBI

Verantwoording ANBI
ANBI gegevens club Leiden
RSIN: 803845819
KvK: 40446038Contactgegevens:
Mw. U. Jansen
soroptimistclubleiden@gmail.com
Postadres:
Mathenesselaan 10
2343HA Oegstgeest

Beleidsplan:
De club verplicht zich als serviceclub tot:
-het ondersteunen van lokale, nationale en internationale gemeenschappen;
-het actief deelnemen aan beleidsvorming op elk maatschappelijk niveau.

De club steunt jaarlijks projecten op lokaal, nationaal of internationaal niveau.

Beloningsbeleid: niet van toepassing.

Doelstelling:
-de verbetering van de status van vrouwen;
-hoge ethische normen;
-mensenrechten voor iedereen;
-gelijkheid, ontwikkeling en vrede;
-door middel van goede internationale verstandhouding, begrip, en vriendschap.