Mies Snieder-ter Beek

16 januari 1920 – 27 februari 2023
27-02-2023

In Memoriam Mies Snieder-ter Beek
16 januari 1920 – 27 februari 2023
Op 27 februari is Mies op 103-jarige leeftijd in Oegstgeest overleden. Haar lidmaatschap van Club
Leiden had zij in 2017 opgezegd. Niet omdat de club haar niet meer boeide, maar vanwege haar hoge
leeftijd en het afnemen van haar krachten. Zij woonde al geruime tijd in een huiselijke kleinschalige
woongroep waar zij het naar haar zin had. Met bezoek was zij altijd heel blij, maar vanwege de
Corona maatregelen waren bezoeken buiten familieverband niet meer mogelijk.
Mies is in 1962 lid van Club Leiden geworden. Zij heeft vele functies in het onderwijs bekleed. Zo was
zij o.a. jarenlang directeur van de Haanstra kweekschool, een opleiding voor kleuterleidsters in
Leiden en docent onderwijspedagogiek. Zij heeft in onze club vele malen bestuurs- en andere
functies vervuld. Zo was zij vicepresident, president en 2e secretaris. Ook was zij in diverse periodes
lid van kies-, kas- en lustrumcommissies.
Op de rouwkaart staat Mies treffend omschreven als “meevoelend, eigenzinnig, dienstbaar,
plichtsgetrouw”. Zo hebben wij haar ook meegemaakt.
In besloten kring is afscheid van Mies genomen. In clubverband hebben wij haar op 17 maart
herdacht.
Heleen Gall, Club Leiden