Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Merwekring

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Merwekring

Soroptimistclub Merwekring heeft elk jaar een nieuw thema dat het uitgangspunt is voor alle activiteiten die leuk, prikkelend en/of inspirerend zijn.

De club komt elke maand bijeen voor een gezamenlijk diner en aansluitend een vergadering en bijvoorbeeld een spreker. Ook worden diverse fundraisingactiviteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse show en verkoop van tweedehands kleding en aantrekkelijke wijnacties. De meeste leden van Soroptimistclub Merwekring komen uit de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Lingewaal en Vijfheerenlanden. De veelvuldige persoonlijke en soms zakelijke contacten met andere Soroptimisten maken het lidmaatschap waardevol voor alle leden van Merwekring.

Soroptimistclub Merwekring (regio Gorinchem) heeft zo’n 35 leden en is opgericht op 7 mei 1977. 

Ons profiel

Soroptimistclub Merwekring (regio Gorinchem) heeft zo’n 35 leden en is opgericht op 7 mei 1977. De leden zijn onder meer werkzaam in de gezondheidszorg, bij de rechterlijke macht, in het onderwijs en bij diverse landelijke en internationaal opererende bedrijven. Ereleden zijn Wilma Voorsluijs (2009) en Toot Borsje (2016).

De friendshiplinks zijn
Club Leuven (België -SI/E),
Club Weston Super Mare (Engeland -SI/GBI) en
Club Sisli (Turkije – SI/E).
Onze nabuurclubs zijn:
Club West-Betuwe en
Club Dordrecht.
Club Merwekring komt elke eerste woensdagavond van de maand bijeen in restaurant Kampanje te Hardinxveld-Giessendam voor een diner en vergadering.