Orange the World 2020

25-11-2020

Orange The World

    Al een aantal jaar doen we mee met Orange the World. Deze campagne start jaarlijks op 25 november: de dag tegen geweld tegen vrouwen en duurt 16 dagen, dus tot en met 10 december: de dag van de rechten van de mens. Bestrijding van geweld tegen vrouwen (en iedere andere vorm van huiselijk geweld) is een recht van ieder mens en tijdens deze actie-dagen wordt er extra aandacht voor gevraagd. Veel huiselijk geweld blijft achter de voordeur steken. Vrouwen, mannen en kinderen blijven verstoken van hulp en zitten gevangen in de cirkel van geweld. Met deze actie wordt beoogd om de schaamte, schuldgevoel en taboe te doorbreken, zodat huiselijk geweld gemeld wordt en er hulp en ondersteuning geboden kan worden voor slachtoffers, getuigen en plegers.