Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Utrecht Nedersticht

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Utrecht Nedersticht

Wij zijn er als club bewust mee bezig dat alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd binnen onze club. In 2019 is de club afgeslankt van 34 naar 13 leden, omdat een aantal leden hun lidmaatschap heeft opgezegd en een 13-tal leden is gestart met een sensorclub. De huidige club is aan de slag gegaan met het werven van nieuwe leden.

Bestuurswissel oktober 2018, waarbij we afscheid hebben genomen van de sensorleden, in aanwezigheid van ons ere-lid Ingrid vd Gaag (middelste, zittend op de bank)

Club Utrecht-Nedersticht bestaat uit 13 leden. De club is in oktober 1992 opgericht, onder begeleiding van de in 2019 overleden ere-lid Ingrid van der Gaag.

Ons profiel

Club Utrecht-Nedersticht bestaat uit 13 leden. De club is in oktober 1992 opgericht, onder begeleiding van de in 2019 overleden ere-lid Ingrid van der Gaag. De leeftijden binnen onze club variëren van 35 tot 73 jaar en zijn woonachtig of werkzaam in Ijsselstein, Nieuwegein, Vianen e.o.

De persoonlijke contacten binnen de club worden onderhouden tijdens de maaltijden voorafgaand aan de maandelijkse bijeenkomsten, de sorplus van de sensorclub (bestaande uit de niet-(meer)-werkende-Soroptimisten) en sorpetits bijeenkomsten, fondswervingsactiviteiten zoals het petit rolling dinner of de filmavond, de jaarlijkse excursie, de nieuwjaarsreceptie, eten-voor-thuisblijvers (tijdens zomerreces) etc. Door uitwisseling van werkervaringen van alle aanwezige beroepen (bij voorkeur tijdens een werkbezoek) proberen we dit contact te verdiepen.

Omdat de club flink afgeslankt is, voelen alle leden zich meer verantwoordelijk voor het draaiend houden van de club. Dat betekent dat ieder clublid een actieve bijdrage levert aan de activiteiten die nodig zijn, zoals de invulling van clubavonden, bestuursfunctie en vooral: fondswervingsactiviteiten. Het werven van nieuwe leden is een belangrijk aandachtspunt.

De clubavonden zijn op wisselende avonden en vinden plaats bij leden thuis.

Nieuws en acties

Ook in 2020 doen de leden van Soroptimistclub Utrecht-Nedersticht weer mee met Orange the World om geweld tegen vrouwen (en alle andere vormen van huiselijk geweld) te stoppen.

In zowel de gemeente IJsselstein als in Nieuwegein werd de oranje vlag gehesen (foto: leden Utrecht-Nedersticht met Patrick van Domburg, burgemeester IJsselstein).

Van 25 november tot 10 december kleurt in Nieuwegein theater DE KOM iedere avond oranje. Theater DE KOM heeft, met steun van de gemeente Nieuwegein, een talkshow opgenomen met ruime aandacht voor Orange the World. De talkshow, met deelname van o.a. wethouder Ellie Eggengoor, Resie Meisters (vicepresidente Soroptimistclub Utrecht Nedersticht) en Arjan Erkel (mede-oprichter van Free A Girl), is vanaf 28 november te zien via de website van theater DE KOM. Klik HIER om de talkshow te bekijken.

Overhandiging opbrengst voor Free a Girl

Op 21 november 2020 heeft vice-presidente Resie Meisters in theater DE KOM een cheque overhandigt aan Arjan Erkel van Free a Girl. Er kon een bedrag van € 5500,00 overhandigd worden. Een mooie opbrengst van club Utrecht-Nedersticht !

Bij deze gelegenheid zijn o.a. Arjan Erkel, Ellie Eggengoor (wethouder gemeente Nieuwegein) en Resie geinterviewd door Oscar Kocken van de Kom Op Peptalkshow. De uitzending is op 28 november, om 16.00 uur. Klik HIER voor meer informatie over de show en bekijk het interview. Ellie vertelt daarin waarom het belangrijk is dat de actie Orange the World gesteund wordt en waarom de gemeente Nieuwegein meteen positief reageerde om weer mee te doen. Resie licht het Soroptimisme toe en dat geinteresseerden welkom zijn om lid te worden. Daarna heeft Arjan Erkel verslag gedaan van de activiteiten van Free a Girl.

Orange the World 2020

Ook in 2020 doen we uiteraard weer mee aan Orange the World. Op 25 november start deze actie weer: de dag tegen geweld tegen vrouwen. De actie duurt 16 dagen, dus tot en met 10 december: de dag van de rechten van de mens. Bestrijding van geweld tegen vrouwen (en iedere andere vorm van huiselijk geweld) is een recht van ieder mens en tijdens deze actie-dagen wordt er extra aandacht voor gevraagd. Veel huiselijk geweld blijft achter de voordeur steken. Vrouwen, mannen en kinderen blijven verstoken van hulp en zitten gevangen in de cirkel van geweld. Met deze actie wordt beoogd om de schaamte, schuldgevoel en taboe te doorbreken, zodat huiselijk geweld gemeld wordt en er hulp en ondersteuning geboden kan worden voor slachtoffers, getuigen en plegers.

Ook Soroptimistclub Utrecht-Nedersticht ondersteunt deze actie met een aantal activiteiten.

Orange the World in IJsselstein en Nieuwegein

Ook de gemeente IJsselstein doet mee aan Orange the World door hettorentje op het oude gemeentehuis oranje 16 dagen te verlichten. Burgemeester Patrick van Domburg heeft met presidente Jeannette van Starrenburg en lid Lenie Hummelink de oranje vlag gehesen.

In Nieuwegein is ook de oranje vlag gehesen door wethouder Ellie Eggengoor en vicepresidente Resie Meisters en wordt theater DE KOM tot 10 december oranje verlicht. 

Op maandag 25 november 2019 begint de actieperiode van Orange the World. Sorpoptimisten van club Utrecht Nedersticht zullen hier ook ruimschoots aandacht aan besteden. Om 15.00 uur zijn wij aanwezig bij het oude stadhuis van IJsselstein, waar burgemeester Domburg de oranje vlag zal hijsen en later op de avond het kroontje op het stadhuis in oranje verlichting zal hullen. Om 17.30 uur zijn we vervolgens bij het gemeentehuis in Nieuwegein, waar door de wethouders Kuijper en Eggengoor de oranje vlag gehesen zal worden en theater De Kom met oranjekleurige lampen verlicht zal worden. 

De jaarlijkse filmavond op zondag 17 november in het Fulcotheater in IJsselstein was weer een succes. De film was bijzonder: “Woman at War” over een koordirigente die ook eco-terrorist is. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het project “Free a Girl” en “school for Justice”. Presidente Jeannette Starrenburg vertelde over dit bijzonder project.

Op 4 oktober hebben we in Nieuwegein de bestuurswissel bijgewoond. Fenny, Nelleke, Lenie en Manon namen afscheid en gaven het stokje (hamer) over aan Jeannette, Resie, Sietske, Glenda en Annelies.

Tijdens de zomervakantie hebben we op 15 augustus een avond voor de thuisblijvers gehad, waar we een gezellige boottocht hebben gedaan over de Lek. Aan boord werd ook goed voor de inwendige mens gezorgd met lekkere hapjes en drank. De weersvoorspellingen leken minder gunstig en ook de wolkenluchten deden het ergste vermoeden, maar uiteindelijk hebben we het droog gehouden en konden we juist genieten van de mooie wolkenformaties, zonsondergang en uiteraard het landschap. En dat alles in goed gezelschap en een kundige bootsman !!

In april en juni 2019 heeft een aantal leden ook dit jaar weer gewerkt in de kruidentuin in IJsselstein i.h.k.v. NL-doet.

Breng Soroptimisme in je leven

In januari en februari 2021 is er weer een campagne: Breng Soroptimisme in je leven.

Wil je je ook graag inzetten voor het bevorderen van de status van vrouwen en positieverbetering, zodat ze op autonome en authentieke wijze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving?

Neem dan gerust eens contact met ons op (mail utrechtnedersticht@soroptimist.nl of bel 0647077609) of kom begin 2021 op de open inloopavond. Wanneer dit mogelijk is op locatie en anders organiseren we een online meeting.

Houd deze site in de gaten want hierop staat t.z.t. de datum vermeld.

Bezoekunits zorglocaties

Door de coronamaatregelen is bezoek aan mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen niet mogelijk. Juist voor deze kwetsbare ouderen is (familie)bezoek erg belangrijk en zeker ook voor hun mantelzorgers. Dit geeft schrijnende situaties. Het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein heeft, na overleg met Zorgspectrum, het initiatief genomen om samen met Vrijwilligershuis Nieuwegein te proberen een COVID19-veilige bezoekunit geplaatst te krijgen bij elk van de 4 zorglocaties van Zorgspectrum in Nieuwegein. Mede dankzij onze club is dit begin juni mogelijk geworden ! Als de coronamaatregelen versoepeld worden kunnen ook anderen dan de mantelzorger een bewoner van een zorglocatie bezoeken.

De sponsoren van de bezoekunits met vertegenwoordiging van Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein, van het Vrijwilligershuis en Zorgspectrum. Midden achter, tegen de muur staat voorzitter Jeannette Starrenburg, namens de Soroptimistclub Utrecht Nedersticht. Ook sensor-lid Hortense Bouvy (links, met gele jas) is sponsor van deze units. (foto: DeMolenkruier/NWijling)

Tompouces tegen corona-eenzaamheid

Door de coronamaatregelen zijn contacten met kwetsbare mensen niet wenselijk. En juist bij Koningsdag worden deze contacten erg gemist. Het idee ontstond om samen met de gemeente en de lokale bakker tompouces af te leveren bij de drie verzorgings-/verpleeghuizen in IJsselstein (Isselwaerde, Marienstein en Ewoud). Burgemeester Patrick van Domburg deed mee. Het was een groot succes en de tompouces werden met smaak verorberd door de bewoners van deze lokaties. 

Orange the World

Presidente Jeannette Starrenburg en lid Jolanda Boere waren op 25 november 2019 aanwezig bij de landelijke start van de actieperiode Orange the World in Utrecht, waar minister Engelshoven (OCW) met burgemeester Van Zanen een aantal panden, waaronder het oude stadhuis, uitlichten in oranje. Al eerder op de dag waren Jeannette en Jolanda met andere Soroptimisten van club Utrecht-Nedersticht en sensorleden aanwezig bij het

hijsen van de oranje vlag in IJsselstein met burgemeester Domburg (foto links) en aan het begin van de avond in Nieuwegein met de wethouders (foto hierboven) met op de achtergrond het oranje belichte theater De Kom. Bekijk ook het filmpje (hieronder) van het startsignaal in Utrecht. 

Filmpje van landelijke aftrap actieperiode Orange the World in Utrecht. (3,2 MB)

Maandag 25 november 2019 is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. UN Women organiseert deze actie onder de naam Orange The World. Er zal dan 16 dagen lang, dus tot 10 december (dag van de rechten van de mens), actie worden gevoerd. Ook Soroptimistclub Utrecht Nedersticht doet mee ! Wij waren op maandag 25 november met de burgemeester van IJsselstein, Patrick van Domburg aanwezig bij het hijsen van de oranje vlag. Het kroontje op het oude gemeentehuis van IJsselstein werd deze dagen oranje verlicht.

Ook in Nieuwegein werd aandacht besteed aan Orange The World. Bij het stadhuis waren we met de wethouders Kuijper en Eggengoor om de oranje vlag te hijsen en werd bij theater De Kom oranjekleurige verlichting ontstoken. 

Kijk voor meer info over deze actie op www.orangetheworld.nl 

Soroptimist als Aletta Jacobs

Twee Soroptimisten van club Utrecht Nedersticht:  Jolanda Boere in haar optreden als Aletta Jacobs en Jeannette Starrenburg als bezoeker, tijdens het Historisch Festival in Doorn (juli 2019). “Aletta” heeft daar een toespraak gehouden waarin zij een pleidooi hield voor het invoeren van vrouwenkiesrecht om daarmee te komen tot wereldvrede. Deze toespraak heeft de echte Aletta in 1917 gehouden en daarin refereert ze aan het internationale vrouwencongres in Den Haag (1915) waarna een aantal vrouwen meerdere resoluties hebben aangeboden aan regeringsleiders. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de Volkerenbond (dat later de Verenigde Naties werd) werd opgericht.

HIER kunt u de speech van Aletta teruglezen. (19,0 KB)

Bekijk HIER ons goede doel van 2017 – 2020.

Free a Girl zet zich in om jonge meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden en daders veroordeeld te krijgen. Ze zijn werkzaam in Bangladesh, Brazilië, India, Nederland, Nepal en Thailand. De doelgroep zijn jonge meisjes die slachtoffer zijn van commerciële seksuele exploitatie. Free a Girl biedt hulp aan deze meisjes om een ander toekomstperspectief dan prostitutie te bieden. 

Dit project eindigt in 2019.

  • Klik HIER voor de website van Free A Girl
  • Klik HIER voor een uitzending van RTL Late Night, waarin Tim Hofman aan Humberto Tan vertelt over Free A Girl en de opening van de School for Justice in India.
  • Klik HIER om naar onze startpagina te gaan.