Menstruatie armoede

Er is veel ‘stille’ armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Ook voor  menstruatieproducten is soms geen geld. Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft. In een aantal gemeenten zijn initiatieven ontstaan om gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties. Soroptimisclub Utrecht Nedersticht wil bijdragen aan de bestrijding van menstruatie-armoede door menstruatieproducten te verzamelen en over te dragen aan de organisaties die deze ter beschikking stellen.

  • Club Utrecht-Nedersticht