Taal doet meer in Utrecht

Soroptimistclub Utrecht draagt regelmatig bij aan Taal doet meer in Utrecht, zowel praktisch in de taalcafés als via fondsenwerving voor bepaalde deelprojecten zoals “Versterk je netwerk” kranten voor kinderen op de basisschool etc.
www.taaldoetmeer.nl

  • Club Utrecht