Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Zeist e.o.

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Zeist e.o. werkt afwisselend aan lokale/regionale en internationale projecten.

In ons beleidsplan voor 2022 staat de ondersteuning van Afghaanse vluchtelingen kamp Zeist op divers gebied.

 1. Beschikbaar stellen van gelden voor fietsen voor kinderen en vrouwen
 2. Hulp bij taalonderwijs
 3. Verstrekken van sportmaterialen voor jongeren van 16-18 jaar
 4. Individuele hulpvragen op allerlei gebied; bijvoorbeeld aanschaf serviesgoed, gordijnen, opladers voor telefoons etc.

Ondersteuning gevluchte vrouwen en kinderen uit Oekraïne.

In 2021 steunden wij een 3-tal projecten: de Voedselbank in Zeist, de Stichting Dakloze Opvang Vreemdelingen Utrecht en het bomenproject Trees 4 Life. We hebben € 6840 gedoneerd aan deze projecten.

Naast financiële steun vragen wij aandacht voor de problemen waar vrouwen en meisjes tegen aan lopen, voor het onrecht jegens vrouwen en meisjes dat bestaat en voor het werk dat nog nodig is om een volledige emancipatie mogelijk te maken.

copyright Nicolet Jager

Fotowedstrijd Orange the World Zeist is gewonnen door Nicolet Jager.

Soroptimistclub Zeist heeft een fotowedstrijd georganiseerd in het kader van Orange the world. Het thema van dit jaar was Preventie. Dat sloot mooi aan bij het manifest Safe Streets, dat door de gemeente Zeist al is ondertekend. 

De jury – bestaande uit Mel Boas, ook fotograaf van deze krant,  Ans Pereboom, raadslid gemeente Zeist en Miriam Oude Wolbers en Marion Meijs van Soroptimistclub Zeist – was positief verrast door de variatie in de inzendingen en waardeert de moeite die de inzenders hebben gedaan om een bijzondere foto te maken. De juryleden hebben alle inzendingen uitgebreid bekeken en besproken en unaniem de winnaar gekozen.

Nicolet Jager wint met haar creatieve foto, waar het thema ‘Orange the world’ met een mooie compositie in een Zeister setting naar voren komt. De winnaar heeft écht gekeken en op originele wijze vastgelegd hoe het oranje verlichte stadhuis wordt gereflecteerd in de sculptuur van Ronald Westerhuis. ‘Reflectie’ sluit goed aan bij het thema ‘geweld tegen vrouwen en meisjes’. Nicolet wint een restaurantbon en haar foto wordt vanaf 24 januari een aantal weken geëxposeerd in de hal van het Gemeentehuis.

De door ‘Klas in de Moskee’ ingezonden foto van de NT2 taalgroep van NL Training krijgt een eervolle vermelding voor het aangrijpen van de wedstrijd om het thema ‘geweld’ in de klas te bespreken. In het kader van cultuur (een van de thema’s uit het lesboek) is Orange the World toegelicht en heeft de groep aandacht besteed aan veiligheid in de stad/in het dorp en hoe de gemeente Zeist daar aandacht aan besteedt.


Radio-interview Gemeente Zeist

Ook dit jaar zegt de gemeente Zeist ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom kleurt vanaf donderdag 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, onder anderen het gemeentehuis oranje. 

In het radioprogramma Slotstad Magazine vertellen Marianne Morren, voorzitter Soroptimisten Zeist en wethouder Laura  Hoogstraten over de noodzaak van de campagne. De wethouder gaat in op de situatie in Zeist en de initiatieven die genomen worden om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken en houden.

Wethouder Laura Hoogstraten: “Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Ook in Nederland hebben vrouwen te maken met geweld en agressie op verschillende manieren. Denk maar aan het sociaal media geweld.” De wethouder roept Zeistenaren op om bij twijfel aan de bel te trekken. 

Marianne Morren, op de foto links, vult aan dat het belangrijk is om vooral nu alert te zijn op geweld in de omgeving. “We zitten in een moeilijke tijd met Corona, iedereen is veel thuis met als gevolg dat grensoverschrijdend gedrag toeneemt”.  

Klik op de onderstaande balk voor het radio-interview in Slotstad magazine.

https://slotstad.nl/nieuws/artikel/gemeentehuis-zeist-kleurt-oranje-op-de-dag-tegen-geweld-tegen-vrouwen

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Zeist heeft de ANBI status.

Doelstelling van de Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o. is het bijdragen aan de verwezenlijking van het service-ideaal van de Soroptimisten. Het gaat daarbij om het verlenen van steun aan natuurlijke personen alsmede aan organisaties die ten behoeve van een gemeenschap werkzaam zijn. Het kan daarbij gaan om projecten in zowel binnen- als buitenland waarbij de servicegedachte van het Soroptimisme voorop staat. Het wereldwijd verbeteren van levensomstandigheden de rechten en de positie van vrouwen en meisjes.

Het vermogen zal worden gevormd door:

 • Subsidies en donaties
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Opbrengsten van activiteiten
 • Alle andere verkrijgingen en baten

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting dat uit tenminste drie leden bestaat die tevens lid zijn van de Soroptimistclub Zeist e.o. Het vermogen wordt defensief beheerd. De besteding van het vermogen en de ontvangen gelden worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting en aan de leden van de Soroptimistclub Zeist e.o. Jaarlijks wordt in overleg met de leden van de Soroptimistclub Zeist e.o. bepaald welke goede doelen een bijdrage zullen ontvangen vanuit de Stichting. Alle activiteiten zullen gericht zijn op het algemeen belang waarbij gekeken wordt dat een en ander past binnen de doestellingen van de Stichting en het Soroptimisme. Er worden geen vacatiegelden betaald aan bestuurders. De ontvangen gelden komen, afgezien van de noodzakelijke administratiekosten, geheel ten goede aan de gekozen projecten.

ANBI verslagen

Bijlage(n)
Jaarstukken 20-21 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o

Jaarstukken 19-20 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.

Jaarstukken 19-20 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.

Jaarstukken 18-19 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.
Jaarstukken 17-18 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.
Jaarstukken 16-17 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o
Jaarstukken 15-16 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o

Stichting Service Soroptimist club Zeist
Onze fundraising is ondergebracht in een aparte ANBI gecertificeerde stichting: Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o. en is onder nummer 41265078 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

RSIN: 804585611

De Stichting is gevestigd op : Engelenburg 18, 3972 CX Driebergen.

Voorzitter: drs W.F. Reigersman-Van Lidth de Jeude

Secretaris: drs. D.C. Land-Bos

Penningmeester: R.M.C. Wielinga-de Winter RA

Voor vragen bereikbaar via 06-53 64 54 20

Beleidsplan 2022

In ons beleidsplan voor 2022 staat:

Ondersteuning van Afghaanse vluchtelingen kamp Zeist op divers gebied.

 1. Beschikbaar stellen van gelden voor fietsen voor kinderen en vrouwen
 2. Hulp bij taalonderwijs
 3. Verstrekken van sportmaterialen voor jongeren van 16-18 jaar
 4. Individuele hulpvragen op allerlei gebied; bijvoorbeeld aanschaf serviesgoed, gordijnen, opladers voor telefoons etc.

Ondersteuning gevluchte vrouwen en kinderen uit Oekraïne.

Soroptimistclub Zeist en omgeving is een actieve en gezellige club. Elke 2e donderdag van de maand komen wij bij elkaar.

Ons profiel

Onze club is op 30 mei 1959 geïnaugureerd door Dr. Violet Parkes, Groot Britannië. Op 25 mei 2019 vierden wij ons lustrum.

Soroptimisten Zeist en omgeving is een actieve en gezellige club. Wij hebben momenteel 33 leden.

Wij onderhouden een friendshipslink met Wuppertal (D).

Elke 2e donderdag komen wij bij elkaar, vaak bij één van de leden thuis, of op bezoek bij een organisatie. Wij organiseren maatschappelijke activiteiten en fondsen-wervende evenementen.

Sociaal jaarverslag

Om een indruk te krijgen over onze activiteiten van het afgelopen jaar kunt u ons Sociaal jaarverslag bekijken.

Nieuws

Beroepenmarkt

Jaarlijks organiseert de Soroptimistclub Zeist e.o. samen met de Rotary Clubs van Zeist en Bunnik de Beroepenmarkt voor alle Havo-4 en VWO-5 leerlingen van de middelbare scholen van Zeist. Dit jaar vond de beroepenmarkt plaats op 5 februari op het CLZ. De markt werd geopend met een interview met onze Burgemeerster Koos Jansen over keuzes en loopbaan. Ook dit jaar hebben wij weer ruim 50 voorlichters bereid gevonden om met de scholieren in gesprek te gaan, waar wij en de decanen erg blij mee zijn.

De voorlichters hebben honderden leerlingen enthousiast kunnen vertellen over hun werk. Van tandarts tot werktuigbouwkundige en van criminoloog tot archeoloog. Juist zij die dagelijks met hun beroep bezig zijn, kunnen leerlingen vertellen over wat hen motiveert om dat werk te doen. Veel leerlingen hebben zich op die manier kunnen laten inspireren om tot een goed onderbouwde en weloverwogen vervolgstudiekeuze te komen.

Daarna werd de markt geopend en struinden de leerlingen langs de beroepsvoorlichters. Sommige leerlingen hadden specifiek een aantal beroepen uitgekozen waar ze mee hebben gepraat. Anderen hebben zich laten verassen door wat ze tegenkwamen. Door de leerlingen is de beroepenmarkt heel positief gewaardeerd blijkt uit de evaluatie.

Ook van veel voorlichters hebben we terug gehoord dat ze het een leuke avond vonden en dat er veel interesse was voor hun beroep. Veel voorlichters hebben tot op het laatst gesprekken gevoerd met leerlingen. Dat was mede te danken aan het feit dat veel leerlingen zich goed hadden voorbereid en inhoudelijke vragen stelden. We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagde beroepenmarkt 2020!

Stichting Energiecentrum Mijn Groene Huis

Een van onze leden (Evelien Raap) is coördinator bij Mijn Groene Huis. Dit energiecentrum geeft zowel online als offline advies over het verduurzamen van woningen en bedrijven.

Artikelen van 2 van onze club-leden in landelijk magazine Soroptimist

Ons clublid Verina Ingram vertelt over het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit naar aanleiding van de Brexit. (blz. 12 van het magazine). Bekijk hier het interview met Verina Ingram.

Een van onze meest ervaren club-leden vertelt over de veelzijdige wereldorganisatie welke de Soroptimisten vormen. Vanuit haar jarenlange ervaring als bestuurslid heeft zij een goed zicht op het internationale karakter, vertelt ze over onze stem bij de Verenigde Naties, samenwerking met andere internationale organisaties en ondersteuning van internationale projecten. Bekijk hier het artikel met Ally de Vries over Wereldorganisatie Soroptimisten.

Carla Atzema Soroptimist-prijs.

Ook in 2022 zal deze prijs worden uitgereikt.

Ons lid Marion Meijs zal de uitreiking presenteren.

De Carla Atzema Soroptimistprijs gaat over de positie, rechten en economische zelfstandigheid van vrouwen. De prijs wordt uitgereikt aan diegenen die dit onderwerp met een Nederlandstalige journalistieke productie in de afgelopen 2 jaar op de meest spraakmakende wijze onder de aandacht heeft weten te brengen.

Zie verder onze nieuws-pagina.

Op 2-7-2020 werd de Carla Atzema Soroptimist Prijs voor het eerst uitgereikt. In bijgaand persbericht staat meer informatie over de winnaressen van het online platform Lilith Magazine.

Meer informatie over de prijs is te lezen op deze webpagina van de Unie.

School for Justice

In 2019 hebben wij € 9000 gedoneerd aans ons hoofddoel School for Justice. Het doel van School for Justice is tweeledig: het aanpakken van de straffeloosheid van gedwongen kinderprostitutie én het creëren van zoveel mogelijk bewustwording rondom deze problematiek. Hier wordt aan gewerkt door meisjes die eerder bevrijd werden op te leiden tot bijvoorbeeld advocaat, politieagent etc. Op die manier wordt ingezet om van binnenuit bij te dragen aan de aanpak van deze afschuwelijke misstanden. Daarnaast wordt gewerkt aan de bewustwording rondom dit thema, door de inzet van mediacampagnes. Onze leden van Club Zeist organiseerden een benefietconcert en een filmavond.