Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Zeist e.o.

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Zeist e.o. werkt afwisselend aan lokale/regionale en internationale projecten.

In 2022 steunden wij een 7-tal projecten.

Naast financiële steun vragen wij aandacht voor de problemen waar vrouwen en meisjes tegen aan lopen, voor het onrecht jegens vrouwen en meisjes dat bestaat en voor het werk dat nog nodig is om een volledige emancipatie mogelijk te maken.

copyright Mel Boas
Onthulling winnende foto Drager Meurtant Orange 2022 the world in het gemeentehuis van Zeist door Angèle Welting.
Copyright foto Mel Boas
copyright Mel Boas
Onthulling winnende foto Orange 2022 the world in het gemeentehuis van Zeist door Angèle Welting

Orange the World
Ook dit jaar deed Zeist, net als bijna alle gemeentes in Nederland, weer actief mee met Orange the World, de wereldwijde campagne TEGEN geweld tegen vrouwen en meisjes.
De campagne liep van 25 november (internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen) tot 10 december (internationale dag van de mensenrechten). Om aandacht te vragen voor dit onderwerp werden wereldwijd bekende gebouwen oranje verlicht. Natuurlijk ook in Zeist!  Vanaf 25 november kleurde het Rond oranje: het gemeentehuis, FIGI, en ook de Hermitage en Mido werden oranje aangelicht. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.


Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Zeist heeft de ANBI status.

Doelstelling van de Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o. is het bijdragen aan de verwezenlijking van het service-ideaal van de Soroptimisten. Het gaat daarbij om het verlenen van steun aan natuurlijke personen alsmede aan organisaties die ten behoeve van een gemeenschap werkzaam zijn. Het kan daarbij gaan om projecten in zowel binnen- als buitenland waarbij de servicegedachte van het Soroptimisme voorop staat. Het wereldwijd verbeteren van levensomstandigheden de rechten en de positie van vrouwen en meisjes.

Het vermogen zal worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Opbrengsten van activiteiten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting dat uit tenminste drie leden bestaat die tevens lid zijn van de Soroptimistclub Zeist e.o. Het vermogen wordt defensief beheerd. De besteding van het vermogen en de ontvangen gelden worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting en aan de leden van de Soroptimistclub Zeist e.o. Jaarlijks wordt in overleg met de leden van de Soroptimistclub Zeist e.o. bepaald welke goede doelen een bijdrage zullen ontvangen vanuit de Stichting. Alle activiteiten zullen gericht zijn op het algemeen belang waarbij gekeken wordt dat een en ander past binnen de doestellingen van de Stichting en het Soroptimisme. Er worden geen vacatiegelden betaald aan bestuurders. De ontvangen gelden komen, afgezien van de noodzakelijke administratiekosten, geheel ten goede aan de gekozen projecten.

ANBI verslagen

Bijlage(n)

Jaarstukken 21-22 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.
Jaarstukken 20-21 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o

Jaarstukken 19-20 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.

Jaarstukken 18-19 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.
Jaarstukken 17-18 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.
Jaarstukken 16-17 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o
Jaarstukken 15-16 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o

Stichting Service Soroptimist club Zeist
Onze fundraising is ondergebracht in een aparte ANBI gecertificeerde stichting: Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o. en is onder nummer 41265078 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

RSIN: 804585611

De Stichting is gevestigd op : Engelenburg 18, 3972 CX Driebergen.

Voorzitter: drs. D.C. Land-Bos

Secretaris:

drs W.F. Reigersman-Van Lidth de Jeude

Penningmeester: R.M.C. Wielinga-de Winter RA

Voor vragen bereikbaar via 06-53 64 54 20

Beleidsplan 2022

In ons beleidsplan voor 2022 staat:

Ondersteuning van Afghaanse vluchtelingen kamp Zeist op divers gebied.

  1. Beschikbaar stellen van gelden voor fietsen voor kinderen en vrouwen
  2. Hulp bij taalonderwijs
  3. Verstrekken van sportmaterialen voor jongeren van 16-18 jaar
  4. Individuele hulpvragen op allerlei gebied; bijvoorbeeld aanschaf serviesgoed, gordijnen, opladers voor telefoons etc.

Ondersteuning gevluchte vrouwen en kinderen uit Oekraïne.

Soroptimistclub Zeist en omgeving is een actieve en gezellige club.

Wij organiseren maatschappelijke activiteiten en fondsen-wervende evenementen.

Een indruk van onze activiteiten van het afgelopen jaar kunt u in ons Sociaal jaarverslag bekijken.

Ons profiel

Onze club is op 30 mei 1959 geïnaugureerd door Dr. Violet Parkes, Groot Britannië. Op 25 mei 2019 vierden wij ons lustrum.

Wij hebben momenteel 33 leden.

Wij onderhouden een friendshipslink met Wuppertal (D).

Elke 2e donderdag komen wij bij elkaar, vaak bij één van de leden thuis, of op bezoek bij een organisatie.

Nieuws

Beroepenmarkt

Jaarlijks organiseert de Soroptimistclub Zeist e.o. samen met de Rotary Clubs van Zeist en Bunnik de Beroepenmarkt voor alle Havo-4 en VWO-5 leerlingen van de middelbare scholen van Zeist.

Artikelen van 2 van onze club-leden in landelijk magazine Soroptimist

Ons clublid Verina Ingram vertelt over het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit naar aanleiding van de Brexit. (blz. 12 van het magazine). Bekijk hier het interview met Verina Ingram.

Een van onze meest ervaren club-leden vertelt over de veelzijdige wereldorganisatie welke de Soroptimisten vormen. Vanuit haar jarenlange ervaring als bestuurslid heeft zij een goed zicht op het internationale karakter, vertelt ze over onze stem bij de Verenigde Naties, samenwerking met andere internationale organisaties en ondersteuning van internationale projecten. Bekijk hier het artikel met Ally de Vries over Wereldorganisatie Soroptimisten.

Carla Atzema Soroptimist-prijs.

Ook in 2022 is deze prijs uitgereikt.

De Carla Atzema Soroptimistprijs gaat over de positie, rechten en economische zelfstandigheid van vrouwen. De prijs wordt uitgereikt aan diegenen die dit onderwerp met een Nederlandstalige journalistieke productie in de afgelopen 2 jaar op de meest spraakmakende wijze onder de aandacht heeft weten te brengen.

De winnaars van de prijs, Coen van de Ven en Karlijn Saris met de twee researchers Joris Veerbeek en Sahra Mohamed gingen naar huis met € 25.000 voor het artikel “Misogynie als politiek wapen”. Daarnaast was er ook een publieksprijs van € 5.000, waarvoor alle Soroptimisten opgeroepen waren te stemmen. Ons lid Marion Meijs heeft de avond van de prijsuitreiking voorgezeten en dat deed zij op zeer professionele en inspirerende wijze. Veel leden van onze club waren aanwezig tijdens de prijsuitreiking.

School for Justice

In 2019 hebben wij € 9000 gedoneerd aans ons hoofddoel School for Justice. Het doel van School for Justice is tweeledig: het aanpakken van de straffeloosheid van gedwongen kinderprostitutie én het creëren van zoveel mogelijk bewustwording rondom deze problematiek. Hier wordt aan gewerkt door meisjes die eerder bevrijd werden op te leiden tot bijvoorbeeld advocaat, politieagent etc. Op die manier wordt ingezet om van binnenuit bij te dragen aan de aanpak van deze afschuwelijke misstanden. Daarnaast wordt gewerkt aan de bewustwording rondom dit thema, door de inzet van mediacampagnes. Onze leden van Club Zeist organiseerden een benefietconcert en een filmavond.