Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Deventer

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Deventer

Soroptimist International club Deventer bestaat uit vrouwen die zich willen inzetten voor elkaar en voor anderen. Vanuit diverse vakgebieden delen we onze ervaringen en verbinden deze aan ervaringen van vrouwen wereldwijd. Leidend hierin is positie verbetering van  vrouwen en meisjes. Tevens komen we op voor de rechten van hen.

In 2022 hebben we als jaarthema ‘Zin’ waarin we betekenisvol en met aandacht voor elkaar ons in gaan zetten voor gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Zeker na een jaar waarin elkaar ontmoeten beperkt was, hebben we er nu weer volop zin in om aan de slag te gaan. We blijven betrokken op elkaar en het verbindende verhaal van het Soroptimisme.

 

100xtrees4Life

We doen mee aan het project van de Unie van Soroptimisten Nederland: 100xtrees4Life. We gaan in Deventer een jubileumboom planten en gaan samenwerken met Tree Aid in Mali. We sluiten aan bij het programma ‘She Grows’ dat 1000 vrouwen in Mali gaat helpen om bomen te planten, zodat zij de vruchten kunnen verkopen om een inkomen te verwerven. We hebben ons voor 3 jaar voor totaal 3.000 euro aan dit project verbonden.

Een breed scala van beroepen geeft de mogelijkheid om vanuit diverse werkkringen ideeën uit te wisselen en ervaringen te delen

Ons profiel

Soroptimistclub Deventer is opgericht op 5 oktober 1946. Het charter is uitgereikt door dr. S. Ramondt (Classica). De ± 35 leden van onze club zijn allen door werk of wonen verbonden aan de stad Deventer e.o. Een breed scala van beroepen, geeft de mogelijkheid om vanuit verschillende werkkringen ideeën uit te wisselen en werkervaring te delen.

Wij hebben actieve contacten met clubs uit de regio en ook met onze friendshiplinks, SI Bergisch Land/Wuppertal (DE) (next door club), SI Tønder (DK) en SI Halifax (GB).

Elf keer per jaar komen we, op of omstreeks de tiende van de maand bij elkaar. Op deze avonden wordt vaak een gastspreker uitgenodigd of houdt een van de leden een werk- of levensverhaal.

We streven er naar ons netwerk gevarieerd te houden. Daarom nodigen wij vooral vrouwen uit de zakelijke dienstverlening en technische vakken uit om te komen kijken. We nodigen vrouwen die belangstelling hebben graag uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Sustainable developments goals

We sluiten aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en zijn gericht op:

1. Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes
2. Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen
3. Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen
4. Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg
5. Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen

Orange the World

Sinds 2019 doen we op 25 november actief mee met Orange the World, de internationale dag: ‘Stop geweld tegen vrouwen’. Daarmee brengen we dit belangrijke thema onder de aandacht in Deventer.

Projecten

We verbinden ons aan een project waarin we een gezicht en stem geven aan vrouwen en meisjes door actief steun te bieden (action), aandacht te vragen voor problemen (awareness) en belangen te behartigen (advocacy) van vrouwen en meisjes in kwetsbare posities. Door fondsen wervende activiteiten halen we geld op om deze projecten financieel te ondersteunen. Hiervoor staan we jaarlijks met een kraam op de Deventer boekenmarkt en organiseren een muzikale activiteit in het voorjaar.