Project 2019 Mothers Union, Oeganda

Mothers’ Union Annual General Assembly 2019

Leiden

Project 2019 Mothers Union, Oeganda

  • Club Leiden

 Project 2019 Mothers Union, Oeganda

De Mothers Union, voortkomend uit de Oegandese Orthodoxe Kerk, ondersteunt kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders zijn de ruggengraat van Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Plaatselijk maatschappelijk werkers en opbouwwerkers, leden van de Mothers Union, trekken naar de dorpen op het platteland en geven cursussen op het gebied van traumaverwerking, relatiecursussen, landbouwtrainingen en voorlichting over het voorkomen van hiv/aids. Club Leiden beoogt een aantal jaarsalarissen voor een maatschappelijk werker bijeen te brengen.

Op zaterdag 6 juli 2019 vond een zeer geslaagde fundraisingbijeenkomst plaats ten bate van het clubproject Mothers Union in Oeganda. De bijeenkomst vond plaats in Wijngaard De Breede Beek in Nijkerk. Opbrengst is 2500 euro. Daarvan kan gedurende anderhalf jaar het salaris van een maatschappelijk werker worden bekostigd. Een nieuwe fundraisingactie staat gepland op zondagmiddag 29 maart!

Hoe kan jij bijdragen?

Ook Soroptimist worden!

Je maakt deel uit van een groot vrouwennetwerk en ontmoet leuke, enthousiaste vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Producten bestellen in onze shop

Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

Organiseer je eigen event! 

Elke club bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt. Dit kunnen lokale, maar ook landelijke projecten zijn. Jij kunt binnen één van onze clubs met een nieuw voorstel komen.