In memoriam Corrie Noordermeer

09-11-2022
    Corrie Noordermeer was vanaf het begin, vanaf de inauguratie, lid van de soroptimistclub Utrecht Nedersticht, ruim 30 jaar geleden. Als clublid van het eerste uur was zij een actief, zorgzaam en betrokken mens met een groot ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid.  In haar arbeidzame leven was Corrie bibliothecaris van de bibliotheek in IJsselstein. Van haar werkplek hebben we in de beginjaren voor onze clubbijeenkomsten, vaak gebruik mogen maken. Toen een jaar of 4 a 5 terug enkele leden zich afscheidden als sensorleden, verliet Corry de club en werd Uniek lid van het Soroptimisme. Ze was trots soroptimist te zijn en bleef trouw aan de waarden en doelstelling ervan. Corrie heeft lang met haar gezondheid geworsteld. Zij was amper 50 jaar toen er borstkanker werd ontdekt. Dit heeft zich afgelopen zomer zich voor de derde keer aangediend. In gesprek met haar uitte zij zich optimistisch over de genezingskansen. 
    We waren dan ook erg geschokt te vernemen dat zij op 29 oktober jl. plotseling was overleden.  
    In de “overdenking” van haar afscheidsplechtigheid heeft de voorganger van dienst Corrie op een waardige wijze voor het voetlicht gebracht waarin zij ten volle en inspirerend in beeld werd gebracht. Verschillende clubleden hebben samen met familie en vrienden op een mooie manier afscheid van haar kunnen nemen. 
    Corrie: een volbloed soroptimist en plezierig mens werd slechts 68 jaar.