Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Hoorn e.o.

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimist International is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwelijke professionals, actief in een breed scala aan beroepsgroepen, met 100 clubs door heel Nederland. Het is een zakelijk én een sociaal netwerk; Soroptimisten zetten zich in voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes, waar ook ter wereld. Leden werken samen in projecten op het gebied van educatie, elimineren van geweld tegen vrouwen, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

Verbinding – Aandacht – Inzet

Verbinding is een belangrijk aspect voor onze club. Vanuit de verbinding die we voelen met elkaar, zoeken we de verbinding buiten de club – ook en juist waar die niet of minder vanzelfsprekend is.
Binnen de soroptimisten hebben we verbinding met clubs in de regio en onze zusterclubs in Denemarken, Duitsland, Litouwen, Frankrijk en de V.S.

Vanuit die verbinding richten we ons naar buiten: persoonlijk, maatschappelijk en – uiteraard – met de focus op de speerpunten van het Soroptimisme. Dit is terug te vinden in ons jaarprogramma van maandelijkse clubbijeenkomsten, waarin we afwisselend iemand uitnodigen voor een lezing, op bezoek gaan bij een bedrijf of instelling en aandacht geven aan onze betrokkenheid bij en het persoonlijke contact met elkaar door bijvoorbeeld onze levens/werkverhalen, lezing over ons (bijzondere) beroep of een avond met aandacht voor intervisie.

Onze projecten kiezen we met zorg en aandacht; we willen ons verbonden voelen met een project. Die betrokkenheid vinden we belangrijk. Het versterkt onze inzet voor het project en acties en daar zijn we trots op.

Volg onze meest actuele acties via Facebook

Jaarthema 2024

“Verbinding”

Woord van de voorzitter ‘24

Het bestuur wil ook dit jaar nogmaals stil staan bij de kracht van verbinding.

In deze tijd, waarin de wereld op veel plaatsen verdeeld is, is het belangrijker dan ooit om de banden welke ons verenigen te koesteren en versterken.

Om dit mogelijk te maken moeten wij als groep ook acteren als “Sterke Vrouwen” het door het Uniebestuur gekozen jaarthema voor 2024.

Wij zijn goed in het onderhouden van de banden met elkaar. Er blijkt ook duidelijk behoefte te zijn in het kunnen delen van zowel hoogtepunten als dieptepunten in onze levens.

Als Soroptimisten hebben wij een unieke positie om bruggen te bouwen.

We verbinden mensen, ideeën en culturen.

Onze diversiteit is onze kracht en onze eenheid is zondermeer ons grootste goed.

Dit jaar laten wij ons nogmaals leiden door het thema ”verbinding”. Het zou mooi zijn als we nieuwe wegen kunnen verkennen om onze groep te versterken. Hopelijk zal de viering van nationale vrouwendag op 7 maart een mooie aanzet hiertoe zijn. En kunnen we deze dag met veel mensen, ook van buiten onze club, samen vieren.

Ongetwijfeld is de PR commissie in staat om onze club nog meer bekendheid te geven.

Onze acties mogen klein zijn maar de impact kan groot zijn. Elk gebaar van vriendelijkheid, ondersteuning en elke daad van solidariteit draagt bij tot een sterkere, meer verbonden wereld zowel dichtbij als ver weg.

Laten we ook de tijd nemen om de verbindingen binnen onze club te verdiepen. Onze bijeenkomsten zijn meer dan alleen vergaderingen; ze zijn momenten waarop we van elkaar leren, elkaar inspireren en elkaar steunen.

Elke ontmoeting is een kans om onze banden te versterken en onze gedeelde visie te verwezenlijken.

Ook dit jaar, 2024, zullen we ons blijven inzetten voor vrouwen en meisjes. Het project dat wij voor de komende vijf jaar steunen op Bali, Buma Manusia is daar een voorbeeld van maar ook dichter bij huis blijven we ons bezig houden met de OTW-beweging.

Laten we dit jaar beginnen met hernieuwde energie en vastberadenheid, geleid door ons geloof in verbinding, gemeenschap en solidariteit.

Op een prachtig nieuwjaar, vol kansen, uitdagingen en succesvolle verbindingen!

Ons profiel

Historie

Sigrid Oeckelhauser (Duitsland) heeft op 26 mei 1962 het charter uitgereikt aan Club Hoorn en omstreken. Daarmee werd Hoorn e.o. de 35steclub van de Unie. De leden van Club Hoorn en omstreken, ca 35, wonen globaal in het gebied tussen de drie steden van de regio West-Friesland: Enkhuizen, Medemblik en Hoorn.

Clubsamenstelling

De club kent een grote diversiteit aan beroepen zoals: 

huisarts/ architect/ logopedist/ verloskundige/ informatiespecialist/ arts microbioloog/ zorgmanager/ apotheker/ advocaat/ dierenarts/ jeugdarts/ beeldend kunstenaar/ dramaturg/ coach/ docent/ agrariër/ maatschappelijk werker/ accountmanager/ jurist/ ondernemer/ directeur basisschool/ restaurator ceramiek / socioloog/ theoloog/ oefentherapeut/ klinisch chemicus/ jeugdhulpverlener/ communicatietrainer

Clubbijeenkomsten

Wij komen maandelijks bijeen, in principe op de 18e van de maand. Vanaf 19.30u is er gelegenheid voor koffie/thee en begroeting en de bijeenkomst start om 20.00 uur en bestaat uit een huishoudelijk deel over zaken van de club en van de Unie en een inhoudelijk deel dat wordt verzorgd door een gastspreker of eigen leden. De programmacommissie zorgt voor de invulling van het inhoudelijk deel van het programma.

Friendshiplinks

De club heeft friendshiplinks met Club Herning (Denemarken), Club Hameln-Pyrmont (Duitsland), Club Silute (Litouwen), Club Chino, California (V.S.).

.

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Hoorn heeft de ANBI status.
Meer informatie ANBI verslaglegging

Bijlage(n)

Interesse?

Woon je in Hoorn en omgeving en vind jij ook dat vrouwen elkaar kunnen helpen om de leefomstandigheden van andere vrouwen te verbeteren? Wil je daaraan bijdragen? En ben je geïnteresseerd in een netwerk van professional friends? Mail met de clubsecretaris: hoorn@soroptimist.nl

Nieuws en acties