Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Hoorn

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Hoorn

Happy Stones; Stop geweld tegen vrouwen

De leden van club Hoorn zijn druk met het maken van happy stones.

Door deze te verspreiden in West-Friesland willen we extra aandacht vragen voor de actie Orange the World.
B
ewustwording dat het geweld tegen vrouwen en meisjes moet stoppen.

————————————————————————–

Soroptimist International is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwelijke professionals, actief in een breed scala aan beroepsgroepen, met 100 clubs door heel Nederland. Het is een zakelijk én een sociaal netwerk; Soroptimisten zetten zich in voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes, waar ook ter wereld. Leden werken samen in projecten op het gebied van educatie, elimineren van geweld tegen vrouwen, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

Verbinding – Aandacht – Inzet

Verbinding is een belangrijk aspect voor onze club. Vanuit de verbinding die we voelen met elkaar, zoeken we de verbinding buiten de club – ook en juist waar die niet of minder vanzelfsprekend is.
Binnen de soroptimisten hebben we verbinding met clubs in de regio en onze zusterclubs in Denemarken, Duitsland, Litouwen, Frankrijk en de V.S.

Vanuit die verbinding richten we ons naar buiten: persoonlijk, maatschappelijk en – uiteraard – met de focus op de speerpunten van het Soroptimisme. Dit is terug te vinden in ons jaarprogramma van maandelijkse clubbijeenkomsten, waarin we afwisselend iemand uitnodigen voor een lezing, op bezoek gaan bij een bedrijf of instelling en aandacht geven aan onze betrokkenheid bij en het persoonlijke contact met elkaar door bijvoorbeeld onze levens/werkverhalen, lezing over ons (bijzondere) beroep of een avond met aandacht voor intervisie.

Onze projecten kiezen we met zorg en aandacht; we willen ons verbonden voelen met een project. Die betrokkenheid vinden we belangrijk. Het versterkt onze inzet voor het project en acties en daar zijn we trots op.

Volg onze meest actuele acties via Facebook op de pagina:

Jaar thema 2020-2021 : “Met een glimlach in beweging” 

Een glimlach
dat hebben we zo nodig.
We spraken in ons eerste overleg over:
Verandering – “Er verandert pas iets als je iets doet”
Verbinding
Ruimte
Vertrouwen
Bewustwording
Verantwoordelijkheid – die we aan de commissies willen geven
Samen – “Alleen samen kunnen we het”
Stimuleren, coördineren, communiceren en delegeren zijn onze speerpunten.
Maar vooral
Met een glimlach samen  
dat hebben we nodig in deze Coronatijd.
Ontspanning – blijheid – samen voor vrouwen – in actie schieten.
Want : “Doe wat je kan – Doe dat met plezier– en de rest pff.”
Allemaal anders
Veel waarheden
Toch samen
voor vrouwen

Ons profiel

Historie

Sigrid Oeckelhauser (Duitsland) heeft op 26 mei 1962 het charter uitgereikt aan Club Hoorn en omstreken. Daarmee werd Hoorn e.o. de 35steclub van de Unie. De leden van Club Hoorn en omstreken, ca 50, wonen globaal in het gebied tussen de drie steden van de regio West-Friesland: Enkhuizen, Medemblik en Hoorn.

Clubsamenstelling

De club kent een grote diversiteit aan beroepen: 

huisarts/ restaurateur/ architect/ wijkverpleegkundige/ notaris/ logopedist/ verloskundige/ informatiespecialist/ arts microbioloog/ zorgmanager/ apotheker/ advocaat/ marketing manager/ dierenarts/ HRM_reïntegratie coach / jeugdarts/ beeldend kunstenaar/ dramaturg/ coach/ vertaler / docent/ agrariër/ maatschappelijk werker/ accountmanager/ jurist/ mediaonderneemster/ directeur basisschool/ restaurator ceramiek / socioloog/ theoloog/ oefentherapeut/ klinisch chemicus/ jeugdhulpverlener/ communicatietrainer/ coördinator kinderopvang

Clubbijeenkomsten

Wij komen maandelijks bijeen, in principe op de 18e van de maand. Vanaf 19.30u is er gelegenheid voor koffie/thee en begroeting en de bijeenkomst start om 20.00 uur en bestaat uit een huishoudelijk deel over zaken van de club en van de Unie en een inhoudelijk deel dat wordt verzorgd door een gastspreker of eigen leden. De programmacommissie zorgt voor de invulling van het inhoudelijk deel van het programma.

Friendshiplinks

De club heeft friendshiplinks met Club Herning (Denemarken), Club Hameln-Pyrmont (Duitsland), Club Silute (Litouwen), Club Chino, California (V.S.). 

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Hoorn heeft de ANBI status.
Meer informatie ANBI verslaglegging

Bijlage(n)

Interesse?

Woon je in Hoorn en omgeving en vind jij ook dat vrouwen elkaar kunnen helpen om de leefomstandigheden van andere vrouwen te verbeteren? Wil je daaraan bijdragen? En ben je geïnteresseerd in een netwerk van professional friends?

Nieuws en acties