Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Hoorn

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimist International is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwelijke professionals, actief in een breed scala aan beroepsgroepen, met 100 clubs door heel Nederland. Het is een zakelijk én een sociaal netwerk; Soroptimisten zetten zich in voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes, waar ook ter wereld. Leden werken samen in projecten op het gebied van educatie, elimineren van geweld tegen vrouwen, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

Verbinding – Aandacht – Inzet

Verbinding is een belangrijk aspect voor onze club. Vanuit de verbinding die we voelen met elkaar, zoeken we de verbinding buiten de club – ook en juist waar die niet of minder vanzelfsprekend is.
Binnen de soroptimisten hebben we verbinding met clubs in de regio en onze zusterclubs in Denemarken, Duitsland, Litouwen, Frankrijk en de V.S.

Vanuit die verbinding richten we ons naar buiten: persoonlijk, maatschappelijk en – uiteraard – met de focus op de speerpunten van het Soroptimisme. Dit is terug te vinden in ons jaarprogramma van maandelijkse clubbijeenkomsten, waarin we afwisselend iemand uitnodigen voor een lezing, op bezoek gaan bij een bedrijf of instelling en aandacht geven aan onze betrokkenheid bij en het persoonlijke contact met elkaar door bijvoorbeeld onze levens/werkverhalen, lezing over ons (bijzondere) beroep of een avond met aandacht voor intervisie.

Onze projecten kiezen we met zorg en aandacht; we willen ons verbonden voelen met een project. Die betrokkenheid vinden we belangrijk. Het versterkt onze inzet voor het project en acties en daar zijn we trots op.

Volg onze meest actuele acties via Facebook

Jaarthema 2022-2023

“Verbinding”
In de afgelopen lange coronaperiode is het lastig geweest om een gevoel van verbondenheid met elkaar in stand te houden. Ondanks mooie en leuke
digitale initiatieven om de contacten warm te houden bleek dat toch wel een lastige opgave te zijn. Nu de Coronaperikelen voor het grootste deel achter ons liggen en we allemaal weer meedraaien op vrijwel ons oude niveau gaan we met nieuw elan werken aan onze onderlinge verbinding. Het zal een ieder dan ook niet verbazen dat
het thema van dit jaar VERBINDING is.
In dit wat langere bestuursjaar zal de focus liggen op belangstelling in elkaar, onderling respect, jezelf mogen zijn, het delen van persoonlijke hoogte- en
dieptepunten en dilemma’s bespreekbaar maken. Kortom genoeg om het
enthousiasme binnen de club te versterken en daarmee de aantrekkelijkheid
van onze club en het Soroptimisme te boosten.
Als bestuur zullen we wat nieuwe initiatieven ontplooien. Het kan zijn dat deze
veranderingen niet altijd een groot succes zullen zijn maar er is genoeg
creativiteit en veerkracht om ook dan verder te gaan op deze ingeslagen weg.
We hebben er veel zin in.

Ons profiel

Historie

Sigrid Oeckelhauser (Duitsland) heeft op 26 mei 1962 het charter uitgereikt aan Club Hoorn en omstreken. Daarmee werd Hoorn e.o. de 35steclub van de Unie. De leden van Club Hoorn en omstreken, ca 35, wonen globaal in het gebied tussen de drie steden van de regio West-Friesland: Enkhuizen, Medemblik en Hoorn.

Clubsamenstelling

De club kent een grote diversiteit aan beroepen zoals: 

huisarts/ architect/ logopedist/ verloskundige/ informatiespecialist/ arts microbioloog/ zorgmanager/ apotheker/ advocaat/ dierenarts/ jeugdarts/ beeldend kunstenaar/ dramaturg/ coach/ docent/ agrariër/ maatschappelijk werker/ accountmanager/ jurist/ ondernemer/ directeur basisschool/ restaurator ceramiek / socioloog/ theoloog/ oefentherapeut/ klinisch chemicus/ jeugdhulpverlener/ communicatietrainer

Clubbijeenkomsten

Wij komen maandelijks bijeen, in principe op de 18e van de maand. Vanaf 19.30u is er gelegenheid voor koffie/thee en begroeting en de bijeenkomst start om 20.00 uur en bestaat uit een huishoudelijk deel over zaken van de club en van de Unie en een inhoudelijk deel dat wordt verzorgd door een gastspreker of eigen leden. De programmacommissie zorgt voor de invulling van het inhoudelijk deel van het programma.

Friendshiplinks

De club heeft friendshiplinks met Club Herning (Denemarken), Club Hameln-Pyrmont (Duitsland), Club Silute (Litouwen), Club Chino, California (V.S.).

.

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Hoorn heeft de ANBI status.
Meer informatie ANBI verslaglegging

Bijlage(n)

Interesse?

Woon je in Hoorn en omgeving en vind jij ook dat vrouwen elkaar kunnen helpen om de leefomstandigheden van andere vrouwen te verbeteren? Wil je daaraan bijdragen? En ben je geïnteresseerd in een netwerk van professional friends?

Nieuws en acties