Clubavonden 2022

Op 17 februari was Simone Visser-Botman, de jonge vrouwelijke wethouder van gemeente Drechterland bij ons te gast op de clubavond.

Aanleiding was een vraag tijdens de online Regiobijeenkomst in december 2020.
Waarbij burgemeester Rian van Dam van gemeente Hollands Kroon aan de aanwezigen de vraag stelde waarom er relatief weinig vrouwen te vinden zijn in de lokale politiek en de constatering inbracht dat het zeker onder de jonge generatie vrouwen geen populaire keuze lijkt te zijn.

Simone vertelde ons met enthousiasme hoe zij vanuit een hele andere loopbaan al zo jong wethouder werd. En is in staat anderen te inspireren om eventuele obstakels en vooroordelen het hoofd te bieden.