Projecten

Kijk bij de verschillende onderdelen voor meer informatie over onze projecten

Orange the World
Trees 4 life

Na een pitchronde hebben we als club ervoor gekozen om Bumi Manusia op Bali als ons langlopend project de komende vijf jaar te ondersteunen

“If you give me rice, I’ll eat today. If you teach me how to grow rice, I’ll eat everyday”
Mahatma Ghandi.


Missie en Visie

Bumi Manusia heeft tot missie het realiseren van een toekomstbestendige samenleving door zich te richten op zelfvoorzienende biologische tuinbouw en veeteelt. Middels educatie en praktijkervaring wil Bumi Manusia de Balinese bevolking leren en stimuleren om zelfvoorzienend te zijn in gezonde biologische voeding.  Educatief richt Bumi Manusia zich op schoolgaande kinderen en jongeren, die zowel theoretisch als praktisch onderlegd worden om mee te helpen bij het telen van biologische groenten, het kweken van vis, het aanleggen van rijstvelden en het fokken van kippen, eenden en geiten. Verder bereidt Bumi Manusia jongeren voor op de instroom op de middelbare landbouwschool en in het verlengde hiervan op een opleiding op de Polytek Pertanian (Polytechnische Landbouwopleiding). 
Ten behoeve van het versterken van de economische positie van de dorpsgemeenschap richt Bumi Manusia zich op de doelgroep vrouwen m.b.t. het organiseren van Organic Markets.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”
Nelson Mandela.