Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek

ProjectenActiesOns nieuwsOnze saamhorigheidsactiviteiten

Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek

Club Lisse-Bollenstreek en onze Soroptimisttulp: nu al meer dan 25 jaar oud!

Onze club bestaat uit 21 leden.

We wonen in en rondom de Bollenstreek: van Vogelenzang tot Oegstgeest en tussen de A4 en de kust. Club Bollenstreek is een actieve club. Elk lid helpt mee om de club levend en actief te houden door zitting te hebben in een commissie of het bestuur. Diversiteit van clubleden vinden wij belangrijk: leeftijd, achtergrond, beroep, expertise, interesses.

De doelstellingen van het Soroptimisme (Onze Missie) proberen we bij elke clubactiviteit te combineren met onze persoonlijke behoefte om veel verschillende vrouwen te ontmoeten.

 

Maandelijkse bijeenkomsten
We komen elke maand bij elkaar op : Landgoed Tespelduyn, Tespellaan 53, 2211 VT Noordwijkerhout. Op onze club-avonden staat een inhoudelijk onderwerp (spreker) of een levenswerkverhaal centraal. Maar we vinden het net zo belangrijk om elkaar te ontmoeten. Vandaar ook dat we vooraf gezamenlijk eten in het restaurant. Het huishoudelijke deel van de vergadering proberen we efficiënt en kort te houden. We sluiten de avonden graag af met een drankje voor de saamhorigheid.

Wie steunen wij?
Dit clubjaar zetten wij ons in voor Vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine, Senegal, opvanghuis Rosa Manus in Leiden en stichting De Roze Hulp. Wij steunen ook nog het landelijke en internationale project 100xtrees4life https://www.soroptimist.nl/projects-local/100xtrees4life/. Daarnaast hebben we regelmatig of incidenteel wat kleinere goede doelen. Als club reserveren we ook geld voor acute noodhulp).

Onderdeel van onze clubactiviteiten is het werven van fondsen. We doen dit o.a. door verkoop van bollen, sieraden en meer (Onze Fondsenwervingsactiviteiten).

Gezellige activiteiten
Behalve de maandelijkse bijeenkomst, waarbij alle leden geacht worden aanwezig te zijn, worden er regelmatig uitstapjes en activiteiten georganiseerd voor wie dat leuk, interessant of gezellig vindt. We noemen dit saamhorigheidsactiviteiten. Ook hebben we een groep leden, die boekbesprekingen houdt, anderen die regelmatig deelnemen aan bridge- of golfactiviteiten (al dan niet door andere clubs georganiseerd).

Onze organisatie
Ons bestuur bestaat uit zes leden, te weten: Cobi Vink en Adrie Plooy, voorzitters; Frieda Kruiderink en Conny Schinck, penning-meesters, Marja van de Nes, secretaris, en Anne Marie Josemans, assessor.

Ieder lid kan aan de project/fundraisingcommissie een projectvoorstel doen of een fondsenwerving actie voorstellen, hierover wordt door alle leden gestemd. Per project of fondswervingsactiviteit stellen we een werkgroep samen, waarin degenen die zich betrokken voelen kan participeren. Verder hebben we de volgende commissies: programma/borrelhaardvuurcommissie (stelt programma van de clubbijeenkomsten samen, organiseert de verjaardagsviering, buitendag en andere uitjes), nieuwe leden commissie (werven nieuwe leden), bollencommissie (verkoop bollen), kascommissie (financiële controle), leidraadcommissie (onderdeel van secretariaat), PR-commissie (website, publicaties, communicatie-uitingen, e.d), archiefcommissie (digitaal en analoog archief van gebeurtenissen en vergaderingen).

Daarnaast zijn er nog een aantal clubfuncties: PPI (Programmacoördinator en PPI), deze persoon is de contactpersoon tussen de club en de regiocoördinatoren en heeft als taak de clubleden te informeren over het belang van projecten en het stroomlijnen van programma-onderdelen en projecten m.b.t. de doelstellingen, Marie Muntendamfonds contactpersoon (Marie Muntendamfonds). Afgevaardigden (die gemachtigd zijn te stemmen namens onze club op Unievergaderingen) worden per vergadering gekozen.

We zijn opgericht als 75ste Nederlandse club op 16 april 1994. Het logo is ontworpen door ons clublid Helga Troll-Kaschul. 

Ons profiel

We zijn opgericht als 75ste Nederlandse club op 16 april 1994. Het logo is ontworpen door ons clublid Helga Troll-Kaschul. Het uitgangspunt voor het logo is de speciaal voor ons gekweekte tulp ‘Soroptimist’. De tulp is niet gestileerd afgebeeld, maar als een levendige tulp waar groei, bloei en beweging in zit. De recht opstaande tulp geeft het fiere karakter van de tulp weer terwijl de naar de kanten neigende tulpen aan het dienende aspect van de service club herinneren. De cirkel staat voor eenheid en een wereld waarvandaan de tulpen naar andere werelden en gebieden kijken.