Stichting 100xTrees4Life kiest voor project in Noord-Ghana

15-08-2022

Stichting 100xTrees4Life kiest voor project in Noord-Ghana

  In juni is het laatste bericht gepresenteerd tijdens de zomervergadering *. Edith Koetsier, penningmeester van 100xTrees4Life, heeft toen laten weten dat ‘ons project’ in Mali niet door kon gaan, omdat een andere organisatie het benodigde bedrag al had toegezegd.

  Tree Aid begreep onze teleurstelling en heeft verder gezocht naar een project, passend bij onze doelen om de positie van vrouwen te verbeteren.  We hebben ook naar jullie geluisterd, omdat sommigen bedenkingen hebben bij de veiligheid in Mali. De situatie daar wordt helaas steeds minder voorspelbaar.

  Het goede nieuws is: het is gelukt om een gelijkwaardig project te vinden! We kunnen ons geld NU inzetten om vrouwen te trainen!

  Geen project in Mali, maar in het noorden van Ghana. Het is vergelijkbaar met het She Grows project met de kenmerkende holistische aanpak, waarbij bomen worden geplant en vrouwen een opleiding krijgen. De situatie in het noorden van Ghana is vergelijkbaar met Mali: arm, vrouwen hebben er dezelfde problemen en zijn achtergesteld.
  Daarmee blijven we ook bij onze twee hoofddoelen: bomen planten in de Great Green Wall en het trainen van vrouwen door hen meer te leren over het planten van bomen en gewassen. Maar nog belangrijker: vrouwen toekomstperspectief bieden door te leren er een business van te maken! Ghana is op dit moment een veilig land om te investeren en daarmee lopen we minder risico.

  Wil je meer weten over dit project in Ghana: kijk dan in de bijlage! Deze zeer lezenswaardige informatie geeft je meteen meer inzicht in de doelen van het project en dan begrijp je ook waarom wij zo enthousiast zijn.
  De projectgroep 100xTrees4Life is heel blij met deze grote stap en hoopt deze maand het contract te tekenen.

  Voor dit project in Ghana draagt 100xTrees4Life dit jaar zo’n € 60.000 bij. Hoofddonor van het project, dat loopt van 2022-2026, is ‘Ecosia’, een duurzame zoekmachine die bomen plant van haar advertentie-inkomsten. Zij dragen $ 240.000 bij. Ecosia plant voornamelijk de bomen en ons deel zal bestaan uit het trainen van de vrouwen als toekomstige groenondernemers!

  Voor de komende jaren gaan we samen met onze samenwerkingspartner Tree Aid op zoek naar een of twee andere goed passende projecten, want onze ambitie om € 300.000 bij te dragen in drie jaar blijft bestaan. Daarvoor hebben we jullie inzet hard nodig!
  In een tweede bijlage kun je meer lezen over het 5-jarenplan van onze partner Tree Aid: armoede bestrijden in Afrika door het planten van bomen en hoe ze dat willen bereiken.

  We realiseren ons dat deze mooie boodschap impact kan hebben voor de clubcommunicatie. Jullie hebben bij je activiteiten voor 100xTrees4Life gesproken over Mali en dat wordt nu Ghana. We denken dat iedereen begrijpt dat een project in Mali nu geen optie is. Het hoofddoel vrouwen trainen in het planten van bomen in de Great Green Wall en hen het verzorgen, oogsten en verhandelen van de oogst bij te brengen verandert niet, alleen het land.

  De komende weken gaan we de website en de middelen zoals de flyer aanpassen.

  Op 14 september 19.30 uur informeren we jullie in een webinar over het project in Ghana.
  Het waarom van de switch van Mali naar Noord Ghana, waaraan onze bijdrage besteed wordt en waar dit onderdeel van uitmaakt: Restoring the Daka River with Ecosia – Tree Aid
  Ook komen een paar clubs aan het woord met hun Best Practices voor 100xTrees4Life.

  Zet die datum vast in je agenda en laat je informeren en inspireren.

  Onze medefinancier Ecosia voor het project in Ghana heeft een heel bijzondere doelsteling. Ecosia is een zoekmachine zoals Google, Bing en Yahoo en is een non profit organisatie. Zij gebruiken de winst die ze maken op advertenties om bomen te planten, daar waar ze het hardst nodig zijn. Installeer de gratis en veilige browser en plant bomen met elke zoekopdracht. Zo kun je gemakkelijk je steentje bijdragen op een andere manier.

  Mochten jullie vragen hebben, dan kun je een mail sturen naar 100jaar@soroptimist.nl
  Doet je club nog niet mee? Dat kan nog steeds. Hoofddoel is het trainen van vrouwen en hen opleiden tot toekomstige groenondernemers!
  Mail voor meer informatie of een presentatie door een van de boomambassadeurs naar 100jaar@soroptimist.nl

  * De video van de Zomervergadering is beschikbaar op het besloten deel van onze website en de presentatie over 100Trees4Life begint bij 16 minuten

  Naar boven.

  Delen op social-media: