Brief bevolkingsonderzoek borstkanker

27-07-2021

Zorg over verlenging screeningsinterval borstkankeronderzoek.

Brief aan de minister en de staatssecretaris van VWS    Eind vorig jaar werd duidelijk dat er een enorme achterstand was in borstkankerscreeningen zowel veroorzaakt door de corona, maar daarvoor ook al door personeelsgebrek en een versnipperde organisatie (er zijn 5 zelfstandige regio’s in NL die dit onderzoek verrichten). We hebben dit aangekaart bij de Borstkankervereniging en de NVR en dit heeft erin geresulteerd dat er nu een brief naar de minister en de staatssecretaris is verzonden waarin we om opheldering vragen over de uitvoering van de maatregelen die dit zouden moeten verbeteren.

    Er lag namelijk een rapport met verbetermaatregelen en een brief van de minister, waaruit blijkt dat de vertragingen in de screeningen de komende jaren gemiddeld 57 vrouwen per jaar het leven gaat kosten en een groter aantal een grotere mate van ellende van late ontdekking en navenante heftigere behandelingen. Er bleek uit deze rapporten dat er o.a. door pensionering een personeelstekort is ontstaan, maar er zijn veel meer oorzaken van de vertragingen. Dat alles is onacceptabel in onze ogen. Er is nu een brief naar de minister verzonden, om hem eerst de kans te geven om te rapporteren wat er van de verbetermaatregelen inmiddels terecht is gekomen. Als hij niet of onvoldoende reageert gaan we nadere acties overwegen.

    Als initiatiefnemer zijn we als Soroptimisten als eerste medeondertekenaar vermeld en we zijn blij dat de NVR, Vrouwen van NU en de vereniging van vrouwelijke artsen via de NVR ook zijn aangehaakt met dit breed gedragen initiatief.

    Delen op social-media: