Oproep aan de leden

19-10-2022

Oproep aan de leden

Door: Mathilde Maas Kuper, namens het Uniebestuur, assessor

  Wie vorig jaar aansloot bij de online Wintervergadering heeft gemerkt dat het Uniebestuur graag gebruik maakt van de wijsheid van de groep. Toen hebben aanwezigen meegedacht over bijvoorbeeld genderneutraal taalgebruik in de Statuten. We doen graag weer een beroep op jullie wijsheid en nu voor het Advocacy dilemma. We willen jullie dit keer de ruimte geven vooraf, zelf of in je club, na te denken over het dilemma dat we voor gaan leggen.  Wij doen steeds meer aan Advocacy. Orange the World wordt met het jaar groter en succesvoller. En er is een roep vanuit clubs om vaker onze stem, ons pleidooi, te laten horen. In de praktijk lopen we echter aan tegen een dilemma. We nemen je graag mee in de aanleiding en het dilemma zelf door een aantal stellingen aan je voor te leggen. Deze stellingen komen terug tijdens de online Raad van Afgevaardigden op 16 februari 2023,  waar naast de afgevaardigden ook leden welkom zijn. En je kan je geluid, over dezelfde stellingen, laten horen tijdens de SorAcademy workshop ‘Advocacy dilemma’ op 21 februari. Het is geen stemming, wel een peiling. In subgroepen en met polls verzamelen we jullie gedachten, standpunten en geluiden, als input om een goede weg te vinden in dit dilemma.

  Aanleiding

  Er doen zich twee situaties voor.

  1. Er is al een aantal jaar een succesvolle Orange the World campagne in samenwerking met de Zonta’s en UN Women NL. Het succes is mede te danken aan de eenduidigheid in de campagnevoering. Sinds dit jaar is er ook een Europese campagne gelanceerd door SI Europe, met een andere insteek van de campagne. Beide partijen willen dat wij meedoen, graag zo exclusief mogelijk.
  2. We hebben sinds kort een woordvoerder, wat het mogelijk maakt om een lang gekoesterde wens, ons meer uit te spreken, te realiseren. Echter dat uitspreken blijkt zeer verbonden met de actualiteit. Wanneer we afstemmen met de clubs om tot een gedragen uitspraak te komen, is het momentum reeds voorbij.

  Deze situaties leiden tot dilemma’s.

  Het dilemma

  Beide situaties vragen om een meer sturende rol van het Uniebestuur. Voor Orange the World ligt er een verzoek om ons als bestuur uit te spreken over aan welke campagne clubs wel en niet mee kunnen (of zelfs mogen) doen. En om in te kunnen spelen op de actualiteit wordt ons gevraagd om snel, en dus niet met clubs afgestemd, een standpunt in te nemen en dit te uiten.

  Beide botsten met wat eerder is vastgesteld als beleidsuitgangspunt: dat de clubs in principe de entiteiten zijn die voor Action en Advocacy in actie komen. Het Uniebestuur coördineert, ondersteunt en is de linking pin naar Europa. Meer sturing door het Uniebestuur is in strijd met dit beleidsuitgangspunt. Echter meer sturing resulteert in uniformiteit en meer impact. En dat willen we ook. Aldus ons dilemma…

  Stellingen

  We zullen in de online Raad van Afgevaardigden en de workshop eerst ruimte creëren om te discussiëren en aansluitend plenair te reageren op onderstaande stellingen. Waarbij we nieuwsgierig zijn naar het antwoord op de stelling, je kunt kiezen uit een:

  · Ja
  · Ja, mits…
  · Nee, tenzij…
  · Nee

  Stelling 1:
  Clubs moeten de autonomie behouden voor zowel Actie als Advocacy. Ze zijn vrij om eigen campagnes te kiezen en vorm te geven.
  Dus…je mag als club, zonder afstemming, zelf aan de slag met eigen beeldmerken en slogans.

  Stelling 2:
  Voor Advocacy mag het Uniebestuur top-down sturen op eenduidigheid voor meer impact.
  Dus… het huidige beleidsuitgangspunt om te coördineren, faciliteren en linking pin te zijn, vervalt voor Advocacy.

  Stelling 3:
  Autonomie van de clubs is belangrijker en gaat helaas niet samen met impactvolle Advocacy.
  Dus… er is geen landelijke pleitbezorging en de focus gaat terug naar Actie.

  Stelling 4:
  Wij, alle leden, kiezen ervoor om ook in actuele situaties onze stem te laten horen en accepteren dat slechts een kleine groep (waar je als lid deel van mag uitmaken en waarin ook de woordvoerder zit) woorden aan deze stem geeft om het momentum te kunnen pakken.
  Dus… het kan zijn dat er uitingen komen, namens ons allen, die jij zelf anders had geformuleerd.

  We wensen jullie levendige discussies toe en kijken uit naar jullie wijsheid.

  Delen op social-media: