Soroptimisten krijgen singel in Grootegast

07-03-2024

Groninger Kerken en Soroptimisten verenigen zich op Internationale Vrouwendag voor “Groen Initiatief”  Feestelijke inhuldiging van de Soroptimistensingel op het kerkhof van Grootegast. 

  Herstel van Groen Erfgoed

  In 2023 moest het kerkhof van Grootegast afscheid nemen van een grote kastanje en een es, die door ziekte waren geveld. Het waren de laatste bomen die herinnerden aan een groen en boomrijk kerkhof in het verleden. Dit verlies, samen met het streven van Groninger Kerken om meer verschillende soorten groen op de kerkhoven te brengen en zo een nieuwe kijk op onze kerkhoven te stimuleren, heeft Groninger Kerken aangespoord tot actie. Op verzoek stelde Leo Dijkstra, lid van de Kerkhovencommissie van Groninger Kerken een nieuw aanplantplan op. Hiermee wordt niet alleen een nieuwe groensingel hersteld, maar is er ook bewust gekozen om het iconische uitzicht op het witte kerkje te behouden.

  15 jonge bomen voor biodiversiteit

  In januari hebben Landschapsbeheer Groningen en leerlingen van het Terra College samen 15 nieuwe bomen aangeplant, waaronder lindebomen, walnoten en eiken. Deze variatie in bomen draagt bij aan een verhoogde biodiversiteit, waardoor de omgeving aantrekkelijker wordt voor verschillende diersoorten en helpt bij het voorkomen van toekomstige plagen en boomziektes.

  Samen sterker

  Groninger Kerken waardeert de steun van de Soroptimist Club-Groningen Oost, onderdeel van een wereldwijde netwerkorganisatie met 72.000  vakvrouwen in 120 landen die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van de rechten en positie van vrouwen.  De symbolische inhuldiging van de Soroptimistensingel op Internationale Vrouwendag onderstreept de kracht van samenwerking en betrokkenheid bij duurzame projecten.

  Fransje Reerink

  In 2021 vierde Soroptimist International wereldwijd haar 100-jarig bestaan. Nederlandse clubs zijn gestart met het project ‘100xTrees4Life’, waarbij gedurende drie jaar bomen worden geplant in Nederland en Ghana. Club Groningen-Oost steunt dit project en sponsort lokaal de herplanting van een bomenhaag rond de kerk van Grootegast. Dit ter ere van Fransje Reerink, een actief lid van zowel de Soroptimist Club Groningen-Oost als een toegewijde vrijwilliger van de Groninger Kerken. Als blijk van waardering wordt de bomenhaag de Soroptimistensingel genoemd, met een speciale notenboom als eerbetoon aan Fransje Reerink.

  De feestelijke inhuldiging op 8 maart 2024 vindt plaats in aanwezigheid van Patty Wageman, directeur-bestuurder van Groninger Kerken en Jacqueline Kampman presidente van Soroptimist Club Groningen-Oost, Nel Sanders en Thea Reerink, de zus van Fransje Reerink.

  Delen op social-media: