Kibeho Embroideries (2020)

  • Club Ede

Ede

Kibeho EmbroideriesKibeho Embroideries

Gebaseerd op het zeer succesvolle en internationaal erkende Mapula Embroideries in een township bij Pretoria, hebben Zuidafrikaanse en Nederlandse Soroptimisten (SI Scheveningen, SI Ede en Tonny Filedt Kok) de krachten gebundeld met de zeer geëngageerde vrouw van de ambassadeur van Rwanda in Zuid-Afrika voor een ‘dochterproject’ in een arme uithoek van Rwanda: het Kibeho Embroideries Project. De eerste 30 arme vrouwen kunnen door verkoop van hun aangeleerde borduurwerk inmiddels in hun levensonderhoud voorzien, hun ziekenfonds betalen en hun kinderen goed voeden. Hun aanzien in Kibeho is gestegen en ze ontwikkelen naast borduren tal van andere vaardigheden.SI Ede heeft het initiatief genomen voor een projectaanvraag gericht op verdere uitbreiding van het project.

Achtergrond en inhoud van het project

Het project is na eerste fundraising in Zuid-Afrika en Nederland gestart in 2017. Het is de bedoeling dat het een duurzaam programma gaat worden in deze arme regio in Rwanda. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren in de eerste fases van het project, kan worden geconstateerd dat voor 30 van de armste vrouwen in Kibeho het leven aanzienlijk is verbeterd. In plaats van te moeten bedelen kunnen ze nu grotendeels in hun eigen onderhoud voorzien en in dat van hun gezien. Ook tellen ze nu mee in hun gemeenschap in plaats van dat ze als uitschot worden gezien. In 2019 heeft SI Ede het initiatief genomen voor een projectaanvraag voor een verdere uitbreiding van het project. Primaire doelen zijn:

  • het aantal van 30 vrouwen uitbreiden naar 60 vrouwen
  • diversificatie van de producten voor de markt, nu gaat het nog alleen om tassen
  • een acceptabel onderkomen
  • voortzetting van de ondersteuning van de lokale projectleider die onmisbaar is

De keuze voor borduren en het soort beeltenissen op het borduurwerk sluit aan bij kennis die al heel lang in Rwanda bestond maar in deze regio bijna geen aandacht meer kreeg. Door de Kibeho-producten wordt de culturele identiteit versterkt en ook buiten Rwanda bekend gemaakt.

In het bijzonder mag vermeld worden dat de training voor nieuwe deelnemers mede wordt gegeven door twee deelnemers van het Mapula Embroidery Project bij Pretoria: het is voor deze Zuid-Afrikaanse vrouwen uit de sloppenwijken ook heel bijzonder dat zij andere arme vrouwen verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Andersom maakt dat ook een sterke indruk op de Rwandese deelneemsters, zoals de eerste keer bleek. Empowerment vice versa!

Ons project voor 2020 – Kibeho Embroideries Project in Rwanda

De vrouwen die deelnemen aan dit project, waren de meest kwetsbare en armste vrouwen in Kibeho. Zij leefden van kleinschalige tuinbouw en bedelden daarnaast bij pelgrims die Kibeho bezoeken. Nu zij hebben geleerd hoe ze kwalitatief goede handwerkproducten kunnen maken, kunnen ze met de verkoop van dit typerende kleurrijke borduurwerk hun inkomen aanvullen en hoeven zij niet langer de vernedering van bedelen te ondergaan. Dit draagt bij aan de empowerment en het zelfvertrouwen van deze vrouwen. Zij verdienen een klein inkomen waarmee zij in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien en hun kinderen een opleiding kunnen bieden. Speciaal voor Movie and More zullen 100 tassen vanuit Rwanda worden gestuurd voor verkoop aan bezoekers van het filmevent. Het Kibeho Embroideries Project in Rwanda is gebaseerd op het Mapula Embroidery Project in Pretoria, een project dat wij in 2012 als club hebben gesteund. Het project in Zuid-Afrika is al 28 jaar succesvol, mede door de steun van Soroptimisten. De opbrengst van Movie and More gaat naar verduurzaming van het project, met o.a. betere huisvesting en materialen en educatie.

Niet aansluiten bij het online event?
Je kunt ons project ook op een andere wijze steunen, door een bedrag over te maken naar ons rekeningnummer, IBAN: NL29 ABNA 0470 9767 48 , tnv. Soroptimist Club Ede. Dat waarderen wij uiteraard zeer.

Aanvullende doelen

Afhankelijk van de opbrengsten van fundraising en fondsen kan er ook een bijdrage geleverd worden aan training op diverse (gezondheids)vaardigheden. Geïnspireerd op het voorbeeld van Mapula, zou het geweldig zijn als we deze vrouwen ook verder kunnen empoweren met training die hun ontwikkeling verder vergroot, zodat zijzelf maar ook hun kinderen een betere kans in het leven krijgen. Te denken valt dan aan het zelf verantwoordelijkheid te nemen voor productie, marketing en organisatie van Kibeho Embroideries. Lees hiervoor bv het verhaal van Anatalie. In dat kader past ook de eventuele ondersteuning van de kinderen van de deelnemers met de aanschaf van hun schooluniform en andere schoolbenodigdheden, in navolging van succesvol vijfjarig trainingsprogramma dat SI Ede aan Mapula heeft geschonken. Dit vergroot de kans dat zij hun school afmaken en weer een stapje verder kunnen maken dan hun moeders. Doel van projectleider Netty Butera is om in de nabije toekomst permanente huisvesting (nieuwbouw) te realiseren voor Kibeho Embroideries. Dit is haalbaar als het project ondersteuning duurzaam is geworteld in Kibeho en steeds meer zonder de Soroptimisten zelfstandig kan draaien.

Sleutel tot succes: samenwerking

De samenwerking met SI Pretoria/Tshwane is essentieel: deze soroptimisten hebben al sinds 1991 ervaring met het begeleiden van het Mapula-project in Zuid-Afrika, dat inmiddels mede dankzij de 5-jarige trainingsbijdrage van SI Ede een verzelfstandigde vrouwencoöperatie is geworden. Een extra bonus is dat het initiatief is genomen door Netty Butera, een Rwandese vrouw met veel invloed als echtgenote van de ambassadeur voor Rwanda in Zuid-Afrika. Vanuit SI Pretoria-Tshwane wordt gestreefd naar verdere samenwerking met een SI Club in Zuid-Rwanda, maar hierbij speelt de slechte bereikbaarheid nog parten.

Borduurwerk van niveau

Nog één heel andere invalshoek mg hier niet ontbreken: het borduurwerk is het beginstadium echt voorbij en de vrouwen maken steeds mooiere producten (tassen/schorten/kussens), waar je als koper/ontvanger ook blij van wordt om zo’n Afrikaanse ‘cultuurdrager’ te kunnen gebruiken.

Opbrengst Fundraising (Movie and More): € 14.000

Delen op social-media: