Not For Sale – Bestrijd mensenhandel

In 2024 gaat Soroptimistclub Apeldoorn zich inzetten voor de organisatie Not For Sale. Not for sale wil perspectief bieden aan mensen die weinig of geen kansen hebben gehad in hun leven – vrouwen en mannen die om verschillende redenen in kwetsbare situaties terecht zijn gekomen zoals de prostitutie, mensenhandel en slachtoffers van huiselijk geweld.
Wij richten ons specifiek op initiatieven rond de Dignita Academy: scholing voor vrouwen die de moed hebben gehad uit de prostitutie te stappen. Scholing die hen kansen biedt op een menswaardig en zelfstandig leven, hier of eventueel in hun thuisland. Een prachtig doel waar we ons graag voor inzetten!!
  • Club Apeldoorn


Delen op social-media: