Project 2019 Mothers Union, Oeganda

Leiden

Project 2019 Mothers Union, Oeganda

 Project 2019 Mothers Union, Oeganda

De Mothers Union, voortkomend uit de Oegandese Orthodoxe Kerk, ondersteunt kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders zijn de ruggengraat van Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Plaatselijk maatschappelijk werkers en opbouwwerkers, leden van de Mothers Union, trekken naar de dorpen op het platteland en geven cursussen op het gebied van traumaverwerking, relatiecursussen, landbouwtrainingen en voorlichting over het voorkomen van hiv/aids. Club Leiden beoogt een aantal jaarsalarissen voor een maatschappelijk werker bijeen te brengen.

Op zaterdag 6 juli 2019 vond een zeer geslaagde fundraisingbijeenkomst plaats ten bate van het clubproject Mothers Union in Oeganda. De bijeenkomst vond plaats in Wijngaard De Breede Beek in Nijkerk. Opbrengst is 2500 euro. Daarvan kan gedurende anderhalf jaar het salaris van een maatschappelijk werker worden bekostigd. Een nieuwe fundraisingactie staat gepland op zondagmiddag 29 maart!

Delen op social-media: