Rosa Manus

Vrouwenopvang Rosa Manus

  • Club Lisse Bollenstreek

Rosa Manus is een kleine professionele specialistische organisatie voor slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Zij bieden veiligheid en begeleiding. Het gaat altijd om slachtoffers die te maken hebben met acuut gevaar of structurele onveiligheid. Zij hebben een opvanglocatie in Leiden voor vrouwen en kinderen, maar waar mogelijk begeleiden ze ook ambulant in de thuissituatie.Bij Rosa Manus probeert men op allerlei manieren de slachtoffers hulp te bieden in de vorm van psychische en sociale hulp, trainingen, het aanbieden van lesmateriaal, e.d. Bij Rosa Manus hoort een stichting die Vrienden van Rosa Manus heet. Zij verzorgen de leuke dingen, waar het tehuis zelf geen geld voor heeft. Het bestuur van de Vrienden van Rosa Manus heeft groot respect voor de flexibiliteit van de medewerkers (ongeveer 60) van Vrouwenopvang Rosa Manus die in het afgelopen jaren met veel beperkingen (door Corona) voor de vrouwen iedere keer creatieve oplossingen hadden om het verblijf voor vrouwen en kinderen prettiger te maken. De stichting organiseert weerbaarheidstrainingen, goochelaars en andere prettige activiteiten voor de vrouwen en hun kinderen.

Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek doneert aan de Stichting Vrienden van Rosa Manus en heeft zo o.a. bijgedragen aan het Zomerkamp voor de vrouwen en kinderen.

Meer informatie: Rosa-manus.nl

Delen op social-media: