Stichting Fier

  • Club Rotterdam

Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voorbeelden zijn: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering.

De instelling “Veilige Veste” in Capelle aan de IJssel biedt een veilig onderdak voor bedreigde en getraumatiseerde (jonge) mensen. De “Veilige Veste” is een bijna energieneutraal pand.

Soroptimist International Club Rotterdam heeft Fier in 2021 financieel gesteund. De Unie van Soroptimistclubs heeft het gedoneerde bedrag verdubbeld.

Wilt u Fier ook steunen? Koop dan de vlaggenlijn in onze webshop.Delen op social-media: