100xTree4Life Arnhem-Oost

100xTrees4Life

2021-2024

  • Club Arnhem-Oost

Wereldwijd vieren Soroptimisten in 2021 het 100-jarig bestaan. Soroptimist International heeft het thema ‘Planting trees for a brilliant future’ gekozen om een link te leggen met de oprichting van de eerste Soroptimistclub in 1921 in Oakland, Californië. Deze pioniers beschermden 100 jaar geleden de gigantische sequoia’s in het Redwood National Park.

Onze club kiest voor het planten van bomen ter herinnering aan de Soroptimisten die ons zijn ontvallen in het bijna 40-jarig bestaan van club Arnhem-Oost.Ginkgo Biloba

Eerste boom geplant op Larenstein

Club Arnhem-Oost plantte in november 2022 de eerste boom, een Ginkgo biloba ‘Princeton Sentry’, voor 100xTrees4life bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Deze bijzondere plek is gekozen ter nagedachtenis aan Pien Vinkenburg die in 2018 overleed. Zij was Soroptimist, socioloog en jarenlang docent aan deze opleiding. De keuze voor de Ginkgo was in feite voor de hand liggend want het was de lievelingsboom van Pien.

Samen met de gemeente Arnhem planten we in het najaar bomen op 10 locaties, parken in Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. In elk park komt een boom die past bij het park en bij onze overleden clubzusters.

Het motto 100xTrees4Life wordt door de gemeente Arnhem van harte omarmd. Via de lokale media willen we zowel het project 100xTrees4Life en onze clubzusters onder de aandacht brengen.

Delen op social-media: