We stand up for all women and girls at Aruba

  • Club Aruba

Samen maken we ons sterk voor een goede gezondheidszorg voor de vrouwen en meisjes die op ons eiland verblijven zonder documenten en daardoor geen toegang hebben tot de
reguliere gezondheidszorg.

Onze visie is dat Gezondheidszorg een basis mensenrecht is en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moet zijn. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor de gezondheid van de toekomstige generatie.

Problemen waar deze vrouwen onder meer tegenaan lopen zijn:

  • Geen begeleiding tijdens zwangerschap
  • Kinderen sterven bij geboorte.

Drie fantastische jonge artsen op ons eiland hebben zich het lot van deze mensen aangetrokken en de stichting HUMANN opgezet, doel dat zij nastreven is: het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in onze Arubaanse
samenleving.

Aan de hand van een online triage systeem krijgen patiënten advies en worden recepten uitgeschreven en zo nodig uitgenodigd voor een consult. Hun ambitie is om een aparte kliniek op te zetten, waar zij hun expertise voor de niet gedocumenteerde migranten kunnen inzetten, voor basis zorg, gynaecologie, prenatale en moederschap zorg, psychosociale hulp, als ook HIV en diabetes.

De kracht van de Soroptimisten is dat zij grote netwerken hebben, zowel professioneel als vanuit hun actieve deelname in de samenleving, en daarom makkelijk in contact komen met de vrouwen die hulp nodig hebben en hun kunnen helpen met inloggen op dit online systeem met doorverwijzing naar de service van HUMANN.

Daarnaast willen we via fondsen werving activiteiten in samenwerking met onze Soroptimist zusters wereldwijd bijdragen aan de opzet van een speciale kliniek van HUMANN, zodat vrouwen en meisjes de zorg krijgen die ze nodig hebben.Delen op social-media: