100xTrees4Life update mei 2022

23-05-2022

100xTrees4Life update mei 2022

  De afgelopen maanden is er veel gebeurd rond 100xTrees4Life.  Inmiddels doen maar liefst 70 clubs mee en staat de teller op de bankrekening op ruim € 71.000 met nog toezeggingen voor de komende jaren voor het project She Grows in Mali. Wie social media en onze website volgt, leest over talloze leuke activiteiten die clubs organiseren voor fundraising. En ook de ‘bomenkaart’ laat zien dat er al op veel plaatsen bomen zijn geplant.  Een prachtig resultaat waar we samen trots op zijn.  Hoe is het in Mali?

  Iedereen die een beetje het nieuws volgt weet dat de situatie in Mali aan het veranderen is. Frankrijk heeft zich teruggetrokken en de Russische inmenging wordt groter. Met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd is dit zorgelijk. Uiteraard baart dit de projectcommissie 100xTrees4Life en ook clubs zorgen en daarover is regelmatig contact met Tree Aid. Zij werken echter al meer dan 30 jaar in het politiek instabiele Mali en zijn gewend aan instabiliteit en conflicten.

  Ook nu en in de toekomst wil Tree Aid projecten in Mali blijven uitvoeren, juist nu de bevolking en zeker vrouwen hulp hard nodig heeft. Zij monitoren hoe de situatie zich ontwikkelt.

  Wanneer start ons project in Mali?

  In februari waren we heel blij dat we eindelijk de ANBI-status hadden gekregen en dat kon omdat Tree Aid als een niet EU-partner ook geaccepteerd was als ANBI-stichting. We waren al bezig met de voorbereidingen van het tekenen van het contract met Tree Aid tijdens de Inspirada op 11 juni in Tilburg.

  Maar soms lopen zaken anders dan je je had voorgesteld, een pad gaat niet altijd over rozen.

  We zijn in 2021 de contacten met Tree Aid gestart met de voorlopige toezegging dat we gedurende 3 jaar minimaal € 60.000 aan het project She Grows kunnen doneren. Door corona was het voor veel clubs amper mogelijk om aan fundraising te doen. Daardoor kwamen de toegezegde bedragen later binnen dan gepland en konden we het contract nog niet afsluiten. Ondertussen kreeg Tree Aid van een andere partij het aanbod om het She Grows project te financieren. Dat is natuurlijk geweldig mooi voor de vrouwen in Mali.

  Voor 100xTrees4Life is de consequentie dat Tree Aid een nieuw She Grows project in Mali moet gaan opzetten waar wij aan gaan bijdragen. Daarvoor is dan € 120.000 nodig, een bedrag dat wij in 2023 bij elkaar kunnen hebben.  We hebben er alle vertrouwen in dat we in 2023 kunnen starten met 100xTrees4Life in Mali.

  Webinar over Mali, het project en hoe je fondsen kunt werver op 23 mei gemist? Kijk het hier terug.

  Delen op social-media: