Beter voorkomen dan melden

27-05-2023

Beter voorkomen dan melden

Door: Annelies Vethman, woordvoerder

  De nieuwe Handreiking Melding grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer  van regeringscommissaris Mariëtte Hamer is een grote stap in de goede richting. Deze handreiking is bedoeld om bedrijven te helpen om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is een erkenning van de problematiek en een praktische steun voor bedrijven. Maar de preventie van het probleem blijft onderbelicht.  De handreiking begint met ‘Wees voorbereid op een melding’. Daar gaat eigenlijk een fase aan vooraf: het analyseren van de werkcultuur en de omgangsvormen in het bedrijf. Welke risicofactoren voor ongewenst seksueel gedrag zijn er in de organisatie? Bekend is dat hoge ambities, hoge werkdruk, vage culturele normen, machtsverschillen, falend leiderschap, maar ook: nachtwerk en flexwerk, oorzaken kunnen zijn voor wangedrag. Niet alleen seksueel wangedrag, maar ook intimidatie, discriminatie en pesten.

  Preventie

  In het project Orange the World – de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes waar Soroptimisten zeer actief bij zijn betrokken  – ligt ook een belangrijke focus op preventie. Want als het gaat om veiligheid zijn de volgende stappen onlosmakelijk met elkaar verbonden: proactie, preventie, preparatie, repressie/bestrijding, herstel, nazorg, evaluatie – en na de evaluatie de proactie en preventie weer bijstellen. Zo kun je al in de selectiegesprekken met medewerkers het probleem aan de orde stellen. Alles wat je kunt doen om het te voorkomen is beter dan later te moeten repareren.

  Kortom: het stappenplan kan de melder en de organisatie prima helpen om te gaan met een signaal van ongewenst seksueel gedrag. De vragen ‘wat is er aan de hand in de organisatie’ en ‘waardoor kon dit gebeuren’ zouden echter veel meer en eerder aandacht kunnen krijgen. De handreiking adviseert om de wettelijke arbo-verplichtingen te bestuderen en voorlichting te geven. Maar dieper en structureel inzicht in de sociale veiligheid geeft melders én het bedrijf zelf meer houvast en helpt mogelijk ongewenst seksueel gedrag en daarmee schade aan mens én bedrijf te voorkomen.

  Delen op social-media: