Bijwonen Commission on the Status of Women

26-01-2021

Bijwonen Commission on the Status of Women

UNIEKE KANSEN: Binnenkort de Commission on the Status of Women (CSW65) online én een lezing van VN Vrouwenvertegenwoordiger Angela Maas over het vrouwenhart bijwonen.  Dat laatste kan al op 16 februari a.s. Angela Maas, cardioloog en specialist op het gebied van het vrouwenhart is dan te gast bij club Flevoland.   Zij spreekt dan over haar onderzoek naar de verschillen tussen het mannen- en vrouwenhart in de risicofactoren, diagnose en behandeling. Aanmelding voor online deelname kan via de website https://bit.ly/2Y1DVWn  

  Zoals ieder jaar, staat de Verenigde Naties ook in 2021 een tweetal weken in het teken van vrouwen en meisjes. De Commission on the Status of Women (CSW65) komt van 15 tot 26 maart 2021 bij elkaar en bespreekt gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes wereldwijd. Regeringsleiders en -delegaties onderhandelen over een slotdocument met bindende afspraken over verschillende onderwerpen. Het thema dit jaar is “volledige en effectieve deelname van vrouwen aan en besluitvorming in het openbare leven”.
  Ook maatschappelijke organisaties mogen input leveren. Soroptimist International (SI) is een van deze organisaties. SI heeft als NGO een zgn consultatieve status en mag geschreven verklaringen inleveren, zelfstandig maar ook samen met anderen.
  Hier vind je de verklaring die dit jaar is opgesteld door SI. Kern van de verklaring  is dat vrouwen en meisjes op hun weg naar leiderschap, gelijke vertegenwoordiging en zeggenschap nog steeds veel belemmeringen ervaren. Hoewel er inmiddels wereldwijd wetten zijn die deze belemmeringen zouden moeten wegnemen, zijn nog veel verschillen en sociale misstanden die door regulering weggenomen kunnen en moeten worden. In de verklaring worden daarvan voorbeelden gegeven. Er wordt opgeroepen om quota in te stellen. Het belang van educatie, op alle niveaus, jong te beginnen én inclusief, wordt onderstreept.
  Gegeven de omstandigheden is de CSW dit jaar geheel online, met als positief neveneffect dat iedereen de CWS vergadering kan volgen via http://webtv.un.org/.
  Voor het programma zie https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021/official-meetings .

  Buiten de CSW om worden zgn. side events georganiseerd. Dit jaar worden dat virtuele parallel events. Details worden kort voor aanvang van de CSW gepubliceerd. Door registratie via  https://www.unwomen.org/en/csw/ngo-participation/registration ontvang je alle berichtgeving over deze sessies (per mail).
  Angela Maas, Nederlandse vrouwenvertegenwoordigster zou in 2020 op een side event spreken over Female Values in Healthcare. Helaas kon dat toen geen doorgang vinden. Haar bijdrage aan dit onderwerp zal nu geleverd worden tijdens de Algemene Vergadering in oktober 2021.  

  Via de website van de Nederlandse vrouwenraad is ook veel informatie te vinden (https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php ).

  Kortom: de online versie van de CSW biedt een unieke kans om meer te weten te komen over het werk van Soroptimist International als NGO.

  Delen op social-media: