De jarige trakteert op de Great Green Wall

Bron Tree Aid
18-01-2023

De jarige trakteert op de Great Green Wall

  Edith Koetsier, penningmeester van 100xTrees4Life, meldt het volgende.  “Hoewel de Unie dit jaar de focus legt op ons 95-jarig bestaan, kijkt 100xTrees4Life al vooruit naar 2028, het jaar waarin de Unie 100 jaar wordt! Dat is een belangwekkende leeftijd. We zijn de founders van het Soroptimisme dan ook dankbaar en we willen nu graag iets terug doen. De founders, vrouwen (toen nog geen Soroptimisten geheten) in Oakland bij San Francisco, richtten naast de bestaande herenclubs als Rotary en Lions een organisatie van en voor uitsluitend vrouwen op. Zij maakten hun doelstellingen zichtbaar door als eerste project een aantal noodlijdende sequoia’s in hun omgeving te redden. Deze enorme bomen geven schaduw en vruchten, houden de aarde bij elkaar. Als deze verdwijnen hebben vrouwen, gezien het werk dat ze verrichten, daar als eerste last van. In het kader van de klimaatverandering blijkt het bestaan van bomen over de hele wereld belangrijk. Het draagt bij aan de economische zelfstandigheid van vrouwen, aan verbetering van de leefomstandigheden, en daarmee aan een in alle opzichten betere wereld. Daar willen wij als Unie een bijdrage aan leveren.

  Op zoek naar goede partners kwamen we uit bij Tree Aid met het programma She Grows, specifiek voor vrouwen. Vrouwencollectieven werven fondsen voor beplantingsprojecten met vooral shea  bomen. Sheabutter kent heel veel toepassingen en vervangt de palmolie die een ravage aanricht waar we allemaal van af willen. Sheabomen floreren in gebieden waar woestijn de overhand dreigt te krijgen. De droom van Tree Aid is met deze bomen een Great Green Wall van 30 kilometer breed te bouwen over het Afrikaanse continent, van Djibouti in het Oosten tot Dakar, Senegal aan de westkust, om zo het verwoestijnen tegen te gaan.

  Hoe inspirerend is het om daaraan mee te werken! Soroptimistischer kun je het nauwelijks bedenken. 

  We hopen Tree Aid bij ons 100-jarig bestaan een heel groot cadeau te kunnen geven en daarmee duizend(en) vrouwen een zelfstandige economische positie. Je club doet mee als je drie jaar achter elkaar minimaal € 1000 per jaar bijdraagt. De teller staat nu op ruim 70 clubs, het vertrouwen in dit project is er. De komende jaren blijft de steun van alle clubs zeer gewenst!! Mail daarvoor naar 100jaar@soroptimist.nl. “

  Het project van de founders is nog superactueel. Bouw mee aan deze Great Green Wall!

  Delen op social-media: