Evaluatie Breng Soroptimisme In Je Leven 2022

23-11-2022

Evaluatie Breng Soroptimisme In Je Leven 2022: Er is genoeg animo voor het Soroptimisme, maar zonder warm welkom door de clubs blijft de aanwas van actieve leden uit.

  Het is bekend dat sommige clubs kampen met een afnemend aantal actieve leden, onder meer door vergrijzing. Dit voorjaar vond daarom de landelijke ledenwerfactie Breng Soroptimisme In Je Leven (BSIJL) plaats. In de zomer is de actie geëvalueerd en de Commissie Clubs en Leden (CCL) deelt een aantal uitkomsten.  Laten we beginnen met het goede nieuws. Er is genoeg interesse onder vrouwen om zich aan te sluiten bij het Soroptimisme; 38 geïnteresseerde vrouwen meldden zich via de website aan voor een kennismaking. Het merendeel van de vrouwen hoorde van de actie via een Soroptimist, anderen via de publiciteit op social media vanuit de Unie. Dankzij de publiciteit meldden zich nog eens 70 vrouwen spontaan bij een club voor een kennismaking. Dat brengt het totaal op 108. Er zijn dus voldoende potentiële Soroptimisten in ons eigen netwerk om clubs die in zwaar weer verkeren te helpen.

  Er werden mooie programma’s voor de inloopavond georganiseerd, soms nog online vanwege corona. “Wij hadden een programma over sociale weerbaarheid. Hoogleraar Anja Machielse. Daarna netwerken met de gasten.”

  Geweldig denk je nu misschien. Helaas, clubs reageren vaak pas na een aantal weken of zelfs helemaal niet op een aanmelding voor een kennismaking: 58% van de 70 vrouwen die zich spontaan meldde, had na 4 maanden nog niet kennisgemaakt. In de evaluatie werd helaas regelmatig gemeld dat de deelnemende clubs bij geïnteresseerden gesloten en ouderwets over komen. Zo laten we kansen liggen en het is ook beroerd voor ons imago. Voor het eerst sinds we BSIJL organiseren, geeft het merendeel van de geïnteresseerden geen gevolg aan de kennismaking.

  Ook de onderlinge solidariteit was dit jaar met een kaarsje te zoeken. Het Soroptimistennetwerk kwam nauwelijks in actie om voor andere clubs leden te werven“Sorren werven Sorren”. Het zijn de ‘usual suspects’ onder de leden die posts delen, mensen zoeken, enz. Terwijl veel clubs moeite hebben om nieuwe leden te vinden en te binden, blijven ze daarbij binnen de gebaande paden. Ze maken nauwelijks gebruik van wervings­middelen vanuit het BSIJL-team en geven aan te zoeken in het eigen netwerk. Dat is nou juist onvoldoende effectief gebleken. Alle clubs met minder dan 30 leden zijn door het organisatiecomité persoonlijk gesproken

  en uitgenodigd om mee te doen; 20 van de 50 deden dat.

  Clubs die niet mee deden gaven vaak aan dat na de moeilijke coronaperiode het organiseren van een avond te vroeg kwam. Ook de maand maart kwam niet elke club goed uit.

  Het BSIJL 2022 team, bestaande uit Rianne Bertrand-Denis, Priscilla Loor, Saar van Veelen en Aimée Vegter-Van Ahee (namens CCL), deed een aanbeveling “ Beperk de campagne tot een ledenwerfcampagne “Sorren werven Sorren”, waarbij we in ons netwerk zoeken naar leden voor andere clubs. Wellicht met een incentive.” De Commissie Clubs en Leden neemt deze aanbeveling over.

  Heeft Breng Soroptimisme in je Leven toekomst?

  De Commissie Clubs en Leden luidt de noodklok: Er is genoeg potentieel om te groeien in aantal leden. Dat houdt echter niet op bij een aanmelding. Stel je hoofd én je hart open voor de verandering in je club die nieuwe leden onvermijdelijk meebrengen. En zorg als club dat je je processen op orde hebt; houd de clubmailbox bij en reageer vlot.

  Er zijn ook clubs met een wachtlijst; juist die clubs vragen we om hun aanpak te delen met clubs die het moeilijk hebben. De Commissie Clubs en Leden coördineert dit, te beginnen met webinars tijdens de komende SorAcademy maand. Reageren? clubsenleden@soroptimist.nl

  Ben je geïnteresseerd in lidmaatschap van een Soroptimistclub? N=8

  “Het komt over als de oudere dames die de “club” willen houden zoals het vroeger was. Er zit weinig innovatie in. Dat is wel jammer.”

  Delen op social-media: