Nieuwe voorzitter Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding

28-06-2022

Nieuwe voorzitter Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding

  Het bestuur van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) is vernieuwd en versterkt. Goed om met de VVAO samen te werken aan hetzelfde doel: de positie van vrouwen en meisjes versterken.
  We wensen het nieuwe bestuur alle succes!’  Sophie Witteveen is op 18 juni tijdens de ALV door de algemene ledenraad tot landelijk voorzitter verkozen van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO). De leden kozen Sophie Witteveen als boegbeeld en vertegenwoordiger van de meer dan 3000 hoogopgeleide leden wegens haar bestuurlijke ervaring, strategisch inzicht, visie en jarenlange betrokkenheid bij de VVAO. Witteveen brengt een schat aan ervaring mee uit haar loopbaan in commerciële en not-for-profit organisaties als het gaat om participerend leiderschap en samenwerking met professionals en zal daarmee naar verwachting de vereniging naar een hoger plan brengen.
  Het nieuwe bestuur bestaat uit Carleen Sikkema (secretaris), Xandra Dick (penningmeester), Pauline Hendriks (Communicatie) en Leny Gubbi (algemeen bestuurslid).

  De bijna honderd aanwezige bestuursleden van 32 lokale afdelingen verwelkomden Sophie Witteveen als een verbindende verenigingsvoorzitter, die in tijden dat verenigingen onder druk staan met een innovatieve agenda voortvarend haar termijn aftrapte.
  Witteveen: “De ruim 100 jaar oude VVAO wil ook in de toekomst een thuis zijn voor hoogopgeleide vrouwen uit verschillende disciplines om kennis en ervaring uit te wisselen. Het doel om meisjes gelijkwaardige toegang tot hoger onderwijs te geven is mede dankzij de strijd van illustere VVAO-leden in de vorige eeuw bereikt, maar er is nog een weg te gaan om vrouwen in werk en maatschappij daadwerkelijk te empoweren in verschillende stadia van hun leven. Dit is te meer actueel nu ook de EU-lidstaten het na jaren eens zijn geworden over een Europees vrouwenquotum”.

  Delen op social-media: