Beleid ten aanzien van diversiteit Marie Muntendam Fonds

19-05-2022

Beleid ten aanzien van diversiteit Marie Muntendam Fonds

  Drempel verlaagd !

  Sinds september 2020 ondersteunt het MMF clubs bij het aantrekken van nieuwe leden.  Beleid ten aanzien van diversiteit

  Het doel van het MMF is het verlenen van financiële hulp aan leden, die minstens  twee jaar lid zijn van een club van De Unie van Soroptimistclubs in het Koninkrijk der Nederlanden en in Suriname en die in persoonlijke financiële nood verkeren.

  Daarnaast hanteert het MMF vanaf 2024 als beleid het aantrekken van nieuwe leden. Clubs streven naar een inclusiever en diverser ledenbestand, iets dat in de praktijk een niet  altijd simpele opgave is gebleken. Het gaat dan met name om het aantrekken van vrouwen, die op dit moment niet in staat zijn de clubcontributie te voldoen. Immers: pas na twee jaar lidmaatschap kan een Soroptimist een aanvraag indienen voor ondersteuning bij het MMF.

  Dit beleid hanteert het MMF vanaf 2024 om diversiteit binnen de clubs te bevorderen.

  Per jaar kan een club twee aanvragen voor de contributie van een nieuw lid indienen met een maximum van € 300,– euro per jaar per lid, met ingang van het jaar waarop voor dat nieuwe lid afdracht aan de Unie is verschuldigd.

  Voor dit doel heeft het MMF een bedrag van maximaal € 6.000,– per jaar gereserveerd. Zodra deze reservering is verbruikt , ontvangen de clubs bericht: aanvragen zijn dan niet meer mogelijk.

  Wekwijze aanvraag door clubs:

  Het clubbestuur stuurt een bericht naar de penningmeester van het MMF: in dit bericht wordt uiteengezet waarom dit beoogde lid in aanmerking zou mogen komen voor financiele steun.  De nota van de clubcontributie wordt bijgevoegd. Het beoogde lid dient toestemming te geven voor het bekend maken van haar naam en adres aan de penningmeester van het MMF. Wordt het beoogde lid niet geïnaugureerd, dan dient de aanvragende club het ontvangen bedrag terug te storten op de rekening van het MMF.

  Het bestuur hoop van het MMF hoopt met dit beleid de clubs tegemoet te komen in hun streven naar een inclusiever en diverser ledenbestand.

  Delen op social-media: