Pilot Marie Muntendam Fonds

19-05-2022

Pilot Marie Muntendam Fonds

    Drempel verlaagd !

    Sinds september 2020 ondersteunt het MMF clubs bij het aantrekken van nieuwe leden.    De Pilot

    Sinds september 2020 ondersteunt het MMF clubs bij het aantrekken van nieuwe leden.  Interessante vrouwen zijn soms niet in staat de clubcontributie te voldoen, en kunnen dan niet lid worden. In de clubjaren 2020 – 2023 kan een club maximaal twee aanvragen voor de clubcontributie van een nieuw lid aanvragen, met een maximum van € 250,- per lid (per jaar), met ingang van het jaar waarop voor dat nieuwe lid afdracht aan de Unie verschuldigd is. Het MMF heeft voor dit doel een bedrag van € 5.000.- gereserveerd. Zodra deze reservering is opgebruikt, ontvangen de clubbesturen bericht; aanvragen zijn dan niet meer mogelijk. Een club kan een aanvraag als volgt indienen: het clubbestuur stuurt een mail naar de penningmeester van het MMF waarin uiteengezet wordt waarom het beoogde lid in aanmerking komt voor financiële steun. De nota voor de clubcontributie wordt meegestuurd. Het beoogde lid dient toestemming te geven voor het bekend maken van haar naam en adres aan de penningmeester van het MMF. Het bestuur van het MMF beslist in eerste en laatste instantie. Bij goedkeuring wordt de clubcontributie overgemaakt aan de penningmeester van de club. In het eerste kwartaal van 2021 heeft een eerste evaluatie van de pilot plaatsgevonden. De evaluatie heeft geleid tot het verlengen van de pilot met een jaar; de pilot loopt nu tot september 2023. Het bestuur van het MMF hoopt met deze pilot de clubs tegemoet te komen in hun streven naar een inclusiever en diverser ledenbestand.

    Delen op social-media: