Start ook met jouw club een Gouden S.T.E.M.!

20-03-2023

Start ook met jouw club een Gouden S.T.E.M.!

Door: Tineke Kothe, lid Soroptimistclub Haarlem e.o.

  Een aantal jaar geleden besloot Soroptimistclub Haarlem e.o., op initiatief van Joke ten Kate, een prijs in te voeren, gericht op mensenrechten, voor leerlingen van het vmbo. Het doel van de prijs is natuurlijk aandacht voor mensenrechten, maar ook positieve PR voor zowel de Soroptimisten als vmbo-leerlingen te genereren. Onderzoek had uitgewezen dat er weinig prijzen zijn voor leerlingen van het vmbo. Gezien en gehoord worden!  Ontwikkeling

  In mei 2019 was de aftrap met twee participerende scholen, het Maritiem College IJmuiden en het Technisch College Velsen. De trofee gewonnen door het Maritiem College IJmuiden.

  In 2020 vond in verband met Covid-19 geen uitreiking plaats. Wel kregen alle leerlingen van dezelfde twee scholen een volledig lesblok over mensenrechten. Hiermee was in ieder geval één van onze doelstellingen, aandacht voor mensenrechten, gerealiseerd.

  In mei 2021 waren we goed voorbereid en vond een hybride uitreiking plaats vanuit een opnamestudio. Er waren weer genomineerden van dezelfde twee scholen. In juni 2022 vond de uitreiking gelukkig weer live plaats vanuit een van de deelnemende scholen. Dit jaar is het aantal scholen uitgebreid en doen het Hoofdvaart (Hoofddorp) en het Fioretti College (Hillegom) ook mee. Op alle vier scholen bedenken leerlingen acties om mensenrechten te bevorderen of onder de aandacht te brengen. Een aantal genomineerde acties zullen op 6 juni a.s. gepresenteerd worden. Wie zal de Gouden S.T.E.M. winnen?

  De wedstrijd in het kort:

  • De leerlingen starten de lessen met een inleiding over mensenrechten verzorgd door de docent maatschappijleer.
  • Ze kiezen vervolgens in groepjes van twee tot drie leerlingen een specifiek mensenrecht dat zij verder onderzoeken en uitwerken.
  • De leerlingen bedenken zelf een actie en doel m.b.t. het gekozen mensenrecht. Het kan hierbij gaan om fondsenwerving maar ook om aandacht vragen voor het gekozen doel. In voorgaande jaren was dit onder meer: een boottocht tegen betaling op het opleidingsschip van de school, een voetbalwedstrijd, zelfgemaakte kaarten/koekjes verkopen en een handtekeningenactie voor Amnesty International.
  • De docenten maatschappijleer kiezen uit hun leerlingengroepjes ongeveer twee genomineerden (zes groepjes totaal) voor de Gouden S.T.E.M. trofee en hanteren daarbij eigen selectiecriteria.
  • De genomineerden richten zich vervolgens op hun presentaties over het gekozen mensenrecht en doel.
  • De presentaties worden gehouden op een feestelijke avond in de aula van een van de scholen, die georganiseerd wordt door de Soroptimisten. Er zijn ouders, medeleerlingen en gasten aanwezig.
  • De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit vijf leden waaronder een wethouder, mensen met een band met mensenrechten en een lid van Soroptimistclub Haarlem e.o.
  • De prijs is een cheque van € 300,00, te besteden aan het gekozen doel. Tevens is er een publieksprijs. De winnende school krijgt de prachtige wisseltrofee voor een jaar. Voor alle genomineerden is er een oorkonde en een presentje plus een vriendelijk woord en tips van de juryvoorzitter.

  Belangrijk om te melden is dat de docenten maatschappijleer hun lessen zo kunnen inrichten dat die passen binnen het curriculum. Op internet is veel materiaal te vinden. Bijvoorbeeld van het College voor de Rechten van de Mens dat hier toolboxen voor heeft ontwikkeld. Op deze manier hoeft de wedstrijd geen tot weinig extra belasting voor de docenten te geven.

  Felisa Tibbitts

  Prof. Dr. Felisa Tibbitts, die de Unesco leerstoel voor Hoger Onderwijs in Mensenrechten bekleedt, heeft meegewerkt aan de hierboven genoemde toolboxen. Deze leerstoel wordt gefinancierd uit de nalatenschap van een clublid van Soroptimistclub Haarlem e.o. Felisa Tibbitts was betrokken bij de start van Gouden S.T.E.M. en volgt ons nog steeds. Daarnaast hebben twee van haar studenten van Colombia University een onderzoek naar Gouden S.T.E.M. gedaan en dit in een breder en wetenschappelijk kader geplaatst. Hun artikel is klaar en kan bij ons opgevraagd worden. De studenten leggen nu de laatste hand aan een versie die geschikt is voor opname in het blog over mensenrechten “Human Rights Here”, waarvan Felisa Tibbitts mede-oprichter is.

  Start ook een Gouden S.T.E.M.!

  Hoe mooi zou het zijn als Soroptimisten ook in andere delen van het land de leerlingen van het vmbo in het zonnetje zouden zetten met als centraal thema mensenrechten. Mensenrechten, actueler dan ooit. Gouden S.T.E.M. is geen kostbaar project. Bij het opstarten van de wedstrijd ontvingen wij een bijdrage van het Soroptimist Vrouwenfonds (voorheen Algemeen Fonds).

  De projectgroep Gouden S.T.E.M. van Soroptimistclub Haarlem e.o. nodigt geïnteresseerde clubs uit om de uitreiking op 6 juni 2023 bij te wonen. Kom genieten van de presentaties van de leerlingen en proef de feestelijke sfeer.

  Onze projectgroep deelt graag haar ervaringen en heeft ook een uitvoerig handboek opgesteld dat zij beschikbaar stelt. Het wiel hoeft dus niet opnieuw uitgevonden te worden!

  Voor informatie neem contact op met: Hanna de Bruin 06 3810 5033 of mail naar: GoudenS.T.E.M.VMBO@gmail.com.

  Delen op social-media: