Soroptimist Film Festival voor Kinderen

Soroptimist Film Festival voor Kinderen

De Soroptimisten organiseren dit Soroptimist Film Festival voor Kinderen om kinderrechten, via films, onder de aandacht te brengen van kinderen. Het festival heeft tot doel de bewustwording van kinderen te vergroten over kinderrechten.  Ook al is in ons land een aantal basisrechten voor kinderen bij wet geregeld, bijvoorbeeld het recht op onderwijs, er blijven nog voldoende zaken over waar kinderen ook over mee mogen en kunnen praten. Denk bijvoorbeeld aan sport, ontspanning, een veilige plek om te wonen en te spelen. De films die vertoond worden, hebben allemaal een relatie met kinderrechten. Trieste, maar ook leuke verhalen om kinderen ervan bewust te maken dat het leven dat voor hen vanzelfsprekend is, voor veel kinderen anders is.

  • Er zijn kinderen op de wereld die niet eens een naam hebben.
  • Er zijn kinderen die moeten vechten als een soldaat.
  • Er zijn kinderen die slavenarbeid verrichten.
  • Zij hebben geen enkel recht…
  • Maar…… ook in Nederland worden illegale kinderen opgesloten
  • … worden kinderen mishandeld door hun ouders.
  • Maar… alle kinderen op de wereld hebben rechten!

  Alle kinderrechten staan in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Op 20 november 1989 is in New York dit Kinderrechtenverdrag aangenomen. Daarom is 20 november altijd de internationale dag van de rechten van het kind.

  Het Kinderrechtenverdrag gaat eigenlijk over alles waar je als kind mee te maken kunt krijgen, vanaf je geboorte tot aan je 18e. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchtelingen. Het Kinderrechtenverdrag geldt voor 193 landen, ook voor Nederland.

  De tien belangrijkste zijn:

  • Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld.
  • Het recht op een naam en een nationaliteit.
  • Het recht op bescherming tegen kinderarbeid.
  • Het recht om je mening te geven en informatie te verzamelen.
  • Het recht om op te groeien bij familie.
  • Het recht op een veilig en gezond leven.
  • Het recht op bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen.
  • Het recht op onderwijs.
  • Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.
  • Het recht op spel en ontspanning.

  Alle kinderrechten zijn te vinden op: www.kinderrechten.nl

  Delen op social-media: