Commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds

Commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds

Financiële ondersteuning voor educatie en onderwijs

Empowerment door educatie: daar geloven wij in. Wij ondersteunen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en zetten ons met name in voor SDG 4: gelijke toegang tot onderwijs en een leven lang leren voor iedereen. Dat doet de commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds met de onderstaande activiteiten.

1. Studiebeurzen voor vrouwen die extra steuntje in de rug nodig hebben

We ondersteunen vrouwen en meisjes die een studie of opleiding willen volgen, maar niet over voldoende financiële middelen beschikken. Wij bieden beurzen aan tot € 2.000 euro per studiejaar om hen te helpen hun dromen te verwezenlijken en economische zelfstandigheid te bereiken.

In binnen- en buitenland
Onze beurzen zijn bedoeld voor vrouwen en meisjes uit de hele wereld. Het aanvraagformulier is daarom ook in het Engels opgesteld. (Een Nederlands formulier volgt op korte termijn.) Een aanvraag kan starten bij een Soroptimistclub – waar ook ter wereld – en dan met het door de kandidaat ingevulde formulier worden ingediend bij de commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds.  Maar ook is het mogelijk dat een kandidaat rechtstreeks de commissie benadert en het formulier invult. De commissie ondersteunt dan bij het zoeken naar een Soroptimistclub uit binnen- of buitenland die een goedgekeurde aanvraag met raad en daad wil ondersteunen, ongeacht waar de aanvrager woont of wil studeren.

Criteria
Het volgen van een studie of opleiding moet bijdragen aan de economische zelfstandigheid van de aanvraagster. In de meeste gevallen is de beurs die wordt verstrekt voor één jaar. Wij staan open voor uitzonderingen en flexibele oplossingen om aan individuele behoeften te voldoen.

Een aanvraag indienen
De student vraagt de studiebeurs zelf aan. De deadline voor het indienen van aanvragen voor het komende studiejaar is steeds 31 maart, met mogelijkheid tot flexibiliteit voor afwijkende startdata van opleidingen. De commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds beoordeelt de aanvragen; de toekenning wordt bekrachtigd door het bestuur van het fonds.

Meer weten over de criteria en de procedure?

De commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds heeft plannen voor uitbreiding van de activiteiten in 2024 en daarna. Voor onderstaande activiteiten zal in de loop van 2024 een procedure en budget beschikbaar komen. Hier kunnen nu nog geen aanvragen voor worden ingediend.

2. Bijdrage voor acties in het kader van onderwijs en een leven lang leren

Is jouw club aangesloten bij de Unie van Soroptimistclubs in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname? En voeren jullie een educatieve actie uit die bijdraagt aan gelijke toegang tot onderwijs en de kans om levenslang te kunnen blijven leren? Dan kan je club hiervoor ook financiële steun aanvragen. Dit kan in 2024 met een maximum van € 2.000 euro per jaar voor in totaal maximaal 10 clubs.

3. Innovatie en uitdaging op het gebied van onderwijs en educatie

Wij moedigen clubs aan om voorstellen in te dienen die bijdragen aan SDG 4, ook als deze buiten de huidige criteria vallen. Jaarlijks stellen wij maximaal € 2.000 euro voor 1 club beschikbaar voor een dergelijk innovatief initiatief.

Meer weten over de oorsprong van de activiteiten?
In dit artikel kijken we terug op de geschiedenis van de commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds (voorheen een zelfstandige stichting als Vrouwenstudiefonds).

Contact
De commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds is te bereiken via het mailadres womeneducationfund@soroptimist.nl . Momenteel bestaat de commissie uit Marion Weisz, Herma de Wit en vanuit het bestuur van het fonds Lyda Smits.

Schenkingen en legaten

De activiteiten van de commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds worden mede mogelijk gemaakt dankzij schenkingen en legaten aan het Soroptimist Vrouwenfonds. De stichting Soroptimist Vrouwenfonds beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft daardoor onder andere vrijstelling van successierechten. Voor informatie over schenkingen kan contact worden opgenomen met het bestuur van het fonds via vrouwenfonds@soroptimist.nl Het rekeningnummer van het Soroptimist Vrouwenfonds is:

NL64 ABNA 0480855277.

Bijlage

Jaarrekening 2021-2022

Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag 2020-2021

Jaarrekening 2020-2021

Jaarrekening 2019-2020

Jaarverslag 2019-2020

Beleidsplan 2018-2022

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: