Advocacy voor vrouwenrechten

Meer weten over advocacy voor vrouwenrechten door Soroptimist International op wereldniveau?Soroptimisten mogen op zeer hoog niveau meepraten over aangelegenheden die hoog op onze (SI) agenda staan. We hebben een zogenaamde consultative status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en mogen daarom onze inbreng leveren in de jaarlijkse bijeenkomst van de Commission on the Status of Women (CSW). Van 15 tot 26 maart vond de 65ste bijeenkomst (digitaal) plaats. Marlène van Benthem, oud programma coördinator, nam daaraan actief deel. Wil je meer weten over de voorbereiding door SI én van de Nederlandse delegatie, wat er vervolgens zoal gebeurde en wat de slotverklaring behelst? Marlène vertelt daarover en beantwoordt je vragen tijdens een webinar op 10 mei 2021 om 20:00.  Zie link hieronder.
Wellicht word je zo enthousiast dat je er volgend jaar online bij wilt zijn, bijvoorbeeld om één of enkele van de 700 interessante lezingen in de side-events mee te maken!

Delen op social-media: