Webinar Internationale vrouwendag 2022

Webinar Internationale vrouwendag 2022

    Internationale Vrouwendag is volgens de VN een dag waarop vrouwen worden erkend voor hun prestaties ongeacht verschillen, die nationaal, etnisch, taalkundig, cultureel, economisch of politiek van aard kan zijn. In veel landen is het een officiële feestdag.    Een dag om te vieren dus en niet per se aan de hand van een thema. Dat was ook het algemene gevoel tijdens de twee workshops op de werkconferentie in november. Tijdens de gesprekken bleek dat veel clubs op de een of andere manier deelnemen aan een internationale vrouwendag activiteit of deze zelf organiseren. Meestal in lokaal of regionaal verband met verschillende partners.

    Een mooie basis om op verder te borduren en om clubs die zoekende zijn aan ideeën te helpen. Het programmateam (de regiocoördinatoren en programmacoördinator samen) zal hierbij het initiatief nemen. Als aftrap willen we een webinar houden op 24 januari om 20:00 uur waarin we clubs aan het woord willen laten die anderen kunnen inspireren met wat zij al doen. Ook zal het team dan het plan voor 2022 presenteren. Een plan om Soroptimisten zichtbaarder te laten zijn op 8 maart en elkaar daarbij te helpen. Gedacht wordt aan het inrichten van een toolbox met een logo en flyers voor communicatie en een verzameling best practises.

    Delen op social-media: