Werkconferentie 2021

Werkconferentie 6 november 2021

Van der Valk Veenendaal
Bastion 73 3905 NJ Veenendaal

  Op 6 november gaan we eindelijk weer samen aan de slag tijdens de Werkconferentie 2021, zowel live in Veenendaal – ‘Coronaproof’  natuurlijk (toegangscontrole) –  als online, voor wie dat fijner vindt.

  Schrijf je snel in want ‘vol is vol’ en bovendien is er een leuke ‘early bird’ korting t/m 15 oktober. Na 15 oktober € 45,00 voor live deelname en € 25,00 voor online.
  Je kunt je inschrijven voor 3 live workshoprondes en een ronde  ‘speeddaten’, netwerken en de verkooptafels bezoeken. En als je online meedoet dan kan je 4 workshops volgen.
  Neem bij de live bijeenkomst de bevestigingsmail met je gekozen workshops mee, je naambordje en denk aan de QR code voor de toegangscontrole.

  Alle verkooptafels zijn in gebruik.

  [tribe_tickets post_id=”51012″]  Inhoud workshops

  Workshop / lezing naam  Workshopgever  Doel  / resultaat 
  Hoe inclusief ben ik eigenlijk? Annemieke Rebel en Lonneke Mertens (Werkgroep Sterk Merk Soroptimist), beiden Amstelveen/Amsterdam Zuid    Hoe ga je het gesprek over dit onderwerp aan in je club. Leer van de ervaringen die Club Amstelveen/Amsterdam Zuid afgelopen jaar heeft opgegaan met dit thema. Lonneke Mertens en Annemieke Rebel nemen je mee op een inspirerende, verbeeldingsrijke reis. 
  Mentoring: ben jij een mentor of mentee?   Hanneke Klaver (Matchmaker, Assen)   Het mentoringprogramma in Nederland draait en heeft bovendien al 1 nieuw lid opgeleverd! Hoe? Dat vertellen we in deze workshop door ervaringen van mentoren, mentees en matchmakers te delen. En samen gaan we aan de slag met de vraag: hoe houden we het mentoringprogramma succesvol, zodat leden daarvan kunnen profiteren, en het nog meer jonge vakvrouwen aantrekt om Soroptimist te worden.   
  Wij samen! Hanneke Konsten (Apeldoorn) en Anita van de Laar (De Reestlanden), beiden clubIMPULS.  Maak speels kennis met de vier principes van systemisch werken! 
  Klimaatverandering Charlotte Edwards (Hilversum e.o.) en Ingrid Blaauw (Zwolle), beiden lid clubIMPULS  Aan de hand van de TED-talk van Katherine Wilkinson over ‘how empowering women and girls can help stop global warming’ met elkaar in gesprek over onze rol daarin. 
  Ledenwerving Marline Tjeenk Willink (Arnhem-Oost en clubIMPULS) en Aimée Vegter (Bussum en Commissie Clubs en Leden)   Hoe ziet de ideale club er uit? en ‘Wat ga je doen om dat te bereiken? 
  De teamrollen van Belbin, de kracht in elkaar ontdekken en gebruiken! Hanneke Romer (Isalania Zwolle Kampen) en Berthe van Engen (Hoorn), beiden clubIMPULS       Zoek je mensen voor het organiseren van je lustrum of een leuke activiteit? De teamrollen van Belbin helpen om een effectief team samen te stellen. 
  Klimaatverandering gaat ons aan het hart Joan Telgt (regio coördinator Suriname en Curaçao) en Monique Pool, beiden Paramaribo    Deze workshop geeft een inkijkje in een belangrijk milieuprobleem waar club Suriname zich hart voor maakt: Klimaatverandering. Je ontdekt het belang van mangrove en de noodzaak tot minimaliseren van plastiek afval.    
  PFR indienen, hoe doe ik dat? Wanda Peters (regiocoördinator Midden, De Bilt-Bilthoven)    Voor deze workshop krijg je huiswerk vooraf zodat je bij je hebt wat nodig is om tijdens de workshop namens je club een PFR in te dienen. Stap voor stap lopen we samen het proces door. 
  Internationaal: Er gaat heel wat veranderen, ook voor onze clubs! Marianne Wehmeijer (Haarlem eo),   Nienke Feenstra (Hilversum eo),  Judica van Riessen (Breda),  Marianne Smits (Helmond-Peelland), gouverneurs    In deze workshop ga je met de gouverneurs van de Unie in gesprek. Je leert meer over wat SI-Europe (SIE) allemaal doet, waar ze vertegenwoordigd is en wat ze voor jullie kan doen. Ook worden de uitkomsten van de e- Governors Meeting (juli 2021) met jullie gedeeld. Met onder andere aandacht voor de nieuwe statuten (de basis van SI Europe, de Unies en Clubs). Vragen over de agenda en initiatieven bij SI Europe zijn meer dan welkom! 
  Meer weten over advocacy voor vrouwenrechten door Soroptimist International op wereldniveau? Marlène van Benthem (Scheveningen)     Soroptimisten mogen op zeer hoog niveau meepraten over aangelegenheden die hoog op onze (SI) agenda staan. We hebben een zogenaamde consultative status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en mogen daarom onze inbreng leveren in de jaarlijkse bijeenkomst van de Commission on the Status of Women (CSW). Vertegenwoordigers van 196 landen spreken daar gedurende 2 weken over de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Wil je meer weten over de voorbereiding door SI én van de Nederlandse delegatie, wat er zoal gebeurt en wat de slotverklaring behelst? Marlène vertelt daarover en beantwoordt al jullie vragen.  Wellicht word je zo enthousiast dat je er volgend jaar (online) bij wilt zijn! 
  Internationale Vrouwendag 8 maart Ineke Mastenbroek (Flevoland, Programmacoördinator Uniebestuur) en Nancy Kuper (De Kop van Overijssel, Regiocoördinator Noord)   Hoe past aandacht voor Internationale Vrouwendag vanuit clubs binnen het concept van werken vanuit de missie van het Soroptimisme. Sparren met elkaar over de mogelijkheden. Doel is meer aandacht en actie van clubs voor Internationale Vrouwendag voor meer awareness en betrokkenheid bij de missie. 
  Bewust van onbewuste vooroordelen        Hasna El Maroudi (winnares CAS-prijs)    Ontdek in deze workshop welke onbewuste vooroordelen jij hebt. En hoe bewustwording hiervan, zonder oordeel, een verrijking is voor je interactie met anderen.      
  Anticiperen op veranderingen: Statuten, WBTR en Verlengd boekjaar van de Unie     Lotta Croiset van Uchelen (Amsterdam Zuid/Amstelveen en Uniepresident), Magdalena Daniels (Leeuwarden-Noorderlicht en Unie penningmeester) en Nienke Feenstra (Hilversum e.o en gouverneur)       In deze workshop hoor je alles over de hernieuwde Statuten, WBTR en het verlengde boekjaar van de Unie. Iedereen die nieuwsgierig is naar deze veranderingen is welkom en natuurlijk zorgen we specifiek in deze workshops dat secretarissen en penningmeesters kunnen anticiperen op de (komende) wijzigingen.      
  Workshop voor webmasters Christien Reeling Brouwer (Zaanstreek, Uniewebmaster)   Nadere instructie om de clubwebsite te onderhouden en uitwisselen van ervaringen   Wat zou je doel zijn, wat wil je bereiken? 
  Beter gebruik van de website door de clubs 
  Zichtbaar online, online zichtbaar? Margriet Roukema (Isalania, Zwolle-Kampen,  werkgroep Sterk Merk Soroptimist)    Hoe kun je jouw club maar ook onze Unie en internationale organisatie op www.soroptimist.nl en social media optimaal neerzetten. We nemen je mee in de verschillende social media accounts én de Soroptimistwebsite, en gaan het samen hebben over wat voor effect je wil bereiken met je bericht en hoe je dat doet. De workshop is voor clubwebmasters en diegenen die Facebook, Twitter, Linkedin of Instagram voor de club onderhouden. 
  Help…ik ben clubsecretaris!    Mariken Koole (Alphen aan den Rijn, bestuurssecretaris)   In deze workshop richten we ons vooral op de ledendatabase, het office-pakket en overige taken van de clubsecretarissen, zodat zij hun functie optimaal kunnen uitvoeren. We gaan praktisch aan de slag met de vragen die clubsecretarissen zelf inbrengen.  
  The generation gap – feit of fictie? Saar van Veelen, Emily Soares en Heleen Bosch (allen Young Soroptimist Amsterdam)   We bespreken samen de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende generaties Soroptimisten, wat kunnen we leren van elkaar en hoe kunnen we elkaar helpen, verbinden met elkaar en elkaar en onszelf versterken? 

  Schema workshops

  https://www.soroptimist.nl/wp-content/uploads/2021/09/Werkconferentie-2021-schema.pdf
  Delen op social-media: