Coördineer de kabinetsaanpak van femicide

09-02-2023

Coördineer de kabinetsaanpak van femicide

    In het vragenuurtje riep de Tweede Kamer de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz op meer te doen om het aantal moorden op vrouwen terug te dringen.    De minister erkende dat een sluitende keten van scholen, buren, hulpdiensten, huisartsen èn politie nodig is. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor is versnipperd. Naast Yeşilgöz zijn ook minister Weerwind voor Rechtsbescherming, staatssecretaris Van Ooijen van VWS en de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, betrokken. Zij hebben allemaal een rol bij het onderzoek, de signalering en de aanpak van femicide. Die versnippering remt de slagvaardigheid van het kabinet. Wij juichen alle aandacht vanuit Tweede kamer en van minister Yeşilgöz voor dit onderwerp van harte toe. Maar nog beter zou zijn een coördinerend minister aan te wijzen die eindverantwoordelijk is voor een effectieve aanpak en een daadwerkelijke daling van het schokkende aantal femicides. De aanleiding voor dit type moord ligt in de ongelijkwaardigheid van de vrouw in een relatie. Iedere acht dagen wordt in ons land een vrouw vermoord. Dat móet anders.

    Delen op social-media: