Positieve uitslag stemming RvA

30-01-2023

Positieve uitslag stemming RvA: Huishoudelijk Reglement van de Unie én model-clubstatuten goedgekeurd

  We kunnen verder nadat we op 30 januari tijdens de online RvA met een meerderheid hebben gekozen om het Huishoudelijk Reglement voor de Unie en de model-clubstatuten goed te keuren.
  Hulde! Wat een stap.  Heel veel dank voor jullie bijdrage aan open uren en het aandragen van verbetervoorstellen (optie en amendementen) om weer een stap te kunnen zetten in een toekomstbestendige vereniging met naar deze moderne tijd geschreven HR en clubstatuten.

  Hoe verder als club?
  Er is een aantrekkelijk aanbod van een notaris (lid van club Eemsmond) om de clubbesturen  te helpen. Zowel bij de juiste procedure voor het goedkeuren van de clubstatuten als het passeren ervan. Je kunt haar aanbod terugvinden op het besloten gedeelte van de website bij de RvA 30 jan 2023 stukken

  Als UB weten we ondertussen uit eigen ervaring dat het verstandig is een notaris al te betrekken in het voortraject, zodat je zeker weet dat je agendering, besluitvorming en de vastlegging daarvan plaatsvinden conform de eisen.

  Voor leden: klik hier om de opname te bekijken en voor de presentatie.

  Delen op social-media: