Een lesje internationaal Soroptimisme 

21-03-2024

Een lesje internationaal Soroptimisme

Door: Florette Tiemersma , (inkomend) gouverneur  

  Wat is de Istanbul Conventie en wat kunnen we daarmee als Soroptimisten? Hoe is de governance geregeld binnen de Europese Federatie SIE en welke checks and balances zijn er? Wat is het Europese budget en waar wordt dat aan besteed? Hoe kunnen we zorgen dat we nog veel meer impact maken als Soroptimisten? En welke ideeën zijn er om de ledendaling tot stilstand te brengen en om te zetten in groei?  De leden van onze Unie die bij de Officers’ training waren

  Dit zijn slechts een paar onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de officers’ training die plaatsvond in Lissabon van 23-25 februari.

  Deze training was vooral bedoeld voor (nieuwe) Uniebestuurders. De Uniepresident mocht ook andere deelnemers uitnodigen die daar baat bij konden hebben. En zo betrokken president Dirry Heijink en programmacoördinator Wanda Peters samen met drie gouverneurs – Marianne Smits, Ineke Mastenbroek en Florette Tiemersma – op vrijdag 23 februari een Airbnb in de nabijheid van het conferentiehotel. Niet alleen aantrekkelijk geprijsd maar bovendien een goede manier om elkaar beter te leren kennen. Op vrijdagavond startten we met een gezellig samenzijn met ca. 100 andere Soroptimisten uit alle hoeken van Europa. Voor sommigen was dat een enthousiast weerzien, voor velen echter een eerste kennismaking met andere internationale vertegenwoordigers.  

  Inzichtelijke workshops

  Vanaf zaterdagochtend gingen we serieus aan het werk met allerlei workshops. Deze werden met groot enthousiasme verzorgd door de SIE-boardleden en de leden van de diverse commissies van SIE. Een van de hoogtepunten was een workshop over culturele verschillen die bij velen veel nieuwe inzichten gaven maar ook herkenning. Zelfs als je altijd hebt gedacht dat bepaalde landen of volken op elkaar lijken, blijken er soms grote verschillen te zijn in de wijze van communiceren, overleggen of besluiten.  

  Een andere boodschap die beide dagen door alle workshops heen klonk, was dat we als Soroptimisten geen serviceclub zijn maar een NGO met een missie, namelijk de verbetering van de levens en positie van vrouwen en meisjes. Dat doen we door pleitbezorging met internationale vertegenwoordiging bij o.a. de VN en de Raad van Europa, maar vooral ook door fondsenwerving en projecten die impact genereren. Vragen als ‘Wat is het doel dat je wil bereiken?’, ‘Met wie doe je dat?’, ‘Welke allianties ga je aan?’ en ‘Hoe groot is je bereik?’ zijn daarbij cruciaal. De boodschap “The PFR is your best friend” werd dan ook vele malen herhaald.

  De programmacoördinatoren van Unies van SIE hebben elkaar gevonden

  En natuurlijk mag daarnaast ook best tijd worden besteed aan wining and dining. Dat laatste gebeurde ook op de zaterdagavond. En hoe inspirerend en verbindend is het om dan de verhalen te horen van Bulgaarse of Zweedse vrouwen die bij je aan tafel zitten.

  Op zondagochtend gingen we aan de slag met de vraag hoe we het geleerde binnen onze Unies in praktijk gaan brengen. Onze president Dirry presenteerde onze ideeën, die we de komende tijd via diverse kanalen zullen uitdragen. De komende tijd zal dat onder andere gebeuren op de regiobijeenkomsten van de PPI’ers, tijdens bezoeken van bestuursleden of gouverneurs aan clubs en via diverse communicatiekanalen. We hopen jullie net zo geïnspireerd te maken als wij dat zijn! 

  Aan de slag: hoe brengen we het geleerde binnen onze Unies in praktijk?
  Onze president Dirry presenteerde onze ideeën

    

  Delen op social-media: