Oproep nieuwe hoofdredacteur

21-11-2020

Oproep nieuwe hoofdredacteur

De Soroptimist is het magazine van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.  De Soroptimist is het magazine van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. De doelgroep bestaat uit leden van de Unie en derden, met name  die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten of lid willen worden. Het verschijnt drie keer per boekjaar en wordt per post aan huis bij de 3200 leden bezorgd. Artikelen uit het blad worden ook via website en sociale media verspreid.

  Voor dit magazine zoeken wij per 1 augustus 2021 een nieuwe hoofdredacteur.

  Haar werkzaamheden bestaan uit:

  • Samenstellen, opmaken, corrigeren en laten drukken van drie uitgaven per boekjaar
  • Aansturen van een redactieteam van vrijwilligers, een vaste vormgever en drukker
  • Het bewaken van diversiteit, uitstraling,  identiteit en imago van het Soroptimisme in het magazine
  • Contact houden met sociale media en bestuurders voor verbinding met andere uitingen, onder meer middels deelname aan bijeenkomst van de werkgroep Sterk Merk Soroptimist
  • Bewaken van het budget, dat jaarlijks wordt vastgesteld door het Uniebestuur

  Er staat een vrijwilligersvergoeding tegen over.

  Delen op social-media: