Succesvolle advocacy: EU-richtlijn geweld tegen vrouwen aangenomen

door Cliff Booth
20-02-2024

Succesvolle advocacy: EU-richtlijn geweld tegen vrouwen aangenomen

Door: Betty Greeven, assessor Orange the World

  In het kader van Orange the World (OtW) heeft Hafdis Karlsdötter, president van de Europese federatie Soroptimist International of Europe (SIE), op 9 februari 2024 een e-mail gestuurd aan alle Uniepresidenten om alle Soroptimisten te bedanken voor hun inzet voor het verdedigen van het fundamentele recht van vrouwen op een leven vrij van geweld.  De OtW-campagne heeft er mede toe bijgedragen dat de Europese Unie op 6 februari 2024 een EU-richtlijn heeft aangenomen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en geweld achter de voordeur: een belangrijke stap voor alle vrouwen in Europa. Helaas was er niet de vereiste meerderheid van stemmen om verkrachting onverkort in deze richtlijn op te nemen, wel zijn lidstaten verplicht om het bewustzijn rondom verkrachting te vergroten. In de richtlijn worden ook maatregelen vermeld om verschillende vormen van cybergeweld strafbaar te stellen en worden er duidelijke definities gegeven omtrent vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken, dit alles in lijn met de normen van het Verdrag van Istanbul uit 2011.

  Oproep

  Ondanks deze successen zijn er nog steeds kwesties die aandacht vragen. Onze inzet voor deze zaak blijft dan ook nodig. Hafdis doet daarom een oproep om de verklaring te verspreiden en zo binnen Europa het bewustzijn rondom de rechten van de vrouw te vergroten en te komen tot een rechtvaardigere samenleving.

  Tot slot bedankt Hafdis het SIE Advocacy-team voor de inspanningen voor dit initiatief.

  Delen op social-media: