100xTrees4Life (2021)

100xTrees4Life (2021)

 

  • Club Ede

Een landelijk en internationaal ‘bomenproject’ ter ere van het 100-jarig bestaan van Soroptimist International. Dit gezamenlijke project van zoveel mogelijk Soroptimist clubs wereldwijd is ontwikkeld in het kader van ‘plant for the planet’ waarin we focussen op vrouwenempowerment. Het idee: in 2021, 2022, 2023 en 2024 in Nederland, (Suriname en Curaçao) zo veel mogelijk bomen planten: fruit- en vruchtdragende bomen, naald- en loofbomen en bovendien op zo veel mogelijk plekken.  Bovendien gaan we ook in Mali een veelvoud planten van de bomen die in Nederland worden geplant.

 

 

 Wereldwijd vieren Soroptimisten in 2021 het 100-jarig bestaan. Soroptimist International heeft het thema ‘Planting trees for a briliant future’ gekozen om een link te leggen met de oprichting van de eerste Soroptimistclub in 1921 in Oakland, Californië. Deze pioniers beschermden 100 jaar geleden de gigantische sequoia’s in het Redwood National Park.

100xTrees4Life is het landelijk project om het 100-jarig bestaan van Soroptimist International mee te vieren. Alle clubs in Nederland, Suriname en Curaçao planten veel bomen in Nederland en Mali voor een glansrijke toekomst! Ook club Ede doet mee met dit landelijke project zodat de wereld een beetje mooier wordt. We zorgen ervoor dat er in Ede extra bomen worden geplant en in Mali. Malinese vrouwen die meedoen werken aan een beter bestaan en een leefbaarder omgeving. Dit heeft niet alleen voordelen voor de vrouwen die gaan planten, maar ook hun gezinnen profiteren ervan.

Meer bomen in Mali

Afrika heeft het meest te lijden onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Wij willen vrouwen empoweren door het planten van bomen én bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering. We hebben hiervoor samenwerking gezocht met de organisatie Tree Aid, die zich al sinds 1987 bezighoudt met het planten van bomen. Sinds 1993 zijn zij actief in Mali, om vrouwen meer economische zelfstandigheid te geven en om de verwoestijning van de Sahel tegen te gaan. Deze projecten zijn onderdeel van het immens grote Great Green Wall project in deze regio ( Sub-Sahel). Wij willen daar met vele clubs samen tenminste 50.000 bomen planten en tenminste 100 vrouwen empoweren.  

Meer bomen in de gemeente Ede

De gemeente Ede is al een behoorlijk groene gemeente. Maar dat hebben we vooral te danken aan de nabijheid van de Veluwe. Ook in de stedelijke omgeving en het buitengebieden willen we graag meer bomen en bos. Samen met de gemeente Ede gaan we op zoek naar locaties waar we bomen kunnen planten. Dit doen we samen met club Bennekom-Beekdal, die ook haar thuis basis in de gemeente Ede heeft. Hoe en wat moeten we nog verder uitwerken. Wordt vervolgd.
Club Ede is verder gestart met acties om geld voor dit mooie project te werven; daarvan was het interessante webinar van Felisa Tibbitts de eerste.

Het ultieme doel: een groep vrouwen in een land in Mali een toekomst bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen door kennis en ervaring tot ondernemers. Tegelijkertijd werken we zowel in Nederland als in Mali aan een duurzame ontwikkeling met veel positieve elementen: groen, schaduw, zuurstof, waterhuishouding, tegengaan van erosie, reductie van schadelijke stoffen, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide.

Opbrengst Fundraising (webinar Felisa Tibbits; donaties):  € 2.000

Update: onze zusterclub Bennekom & Beekdal organiseerde ook een mooie activiteit ter ondersteuning van 100xTrees4Life! Zie Kunst aan het Klompenpad voor meer informatie

Delen op social-media: