School for Justice (2019)

  • Club Ede

Ede

School for JusticeSoroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. In Nederland spannen veel clubs zich daarom al in voor het project School for Justice, van Free a Girl. Het programma leidt meisjes die bevrijd zijn uit de kinderprostitutie op tot advocaat of officier van justitie of andere passende functies. De studentes kunnen ervoor zorgen dat daders van kinderprostitutie in eigen land effectief bestraft worden. Zo is het project een stap naar verbetering van de rechten van de vrouw in India, door het rechtssysteem van binnenuit te veranderen: Educate to lead, to change the system!

Free a Girl

Free a Girl zet zich in om minderjarige meisjes uit de prostitutie te bevrijden en daders veroordeeld te krijgen. Free a Girl is werkzaam in Bangladesh, Brazilië, India, Irak, Laos, Nederland, Nepal en Thailand. De afgelopen 10 jaar hebben zij bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 4000 meisjes uit bordelen in Azië. Free a Girl heeft grote ambities om het programma School for Justice de komende jaren verder uit te breiden.

School for Justice

School for Justice is zowel een fysieke school als een educatief programma voor meisjes van elk onderwijsniveau en biedt ondersteuning, onderwijs en advies, tot de meisjes het niveau hebben om een universitaire opleiding te volgen op de beste rechtenuniversiteiten van India en Nepal. Na de jarenlange mishandeling hebben deze meisjes vaak een achterstand opgelopen en hun Engels is vaak onvoldoende. Voorafgaand worden ze dan ook getraind en gecoacht om deze volgende stap mogelijk te maken. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan, wordt het programma continu aangepast en verbeterd. Zo is het opleidingsaanbod inmiddels verbreed, worden ouders meer betrokken waar mogelijk en is er nog meer aandacht voor de individuele affiniteit en prestaties. Ondanks dat het een zwaar programma is voor de meisjes is inmiddels gebleken dat deze meisjes in staat zijn om hun negatieve ervaringen om te zetten naar positieve impact. Zo zitten er inmiddels al meerdere meisjes in het tweede en derde jaar van hun rechtenstudie.

Als blijkt dat het programma toch te zwaar is of dat de studiekeuze niet goed aansluit wordt gezocht naar alternatieven, zowel binnen als buiten het programma. Er wordt naar gestreefd de meisjes in alle gevallen te voorzien van een gedegen opleiding om zo een nieuw en zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.

Financiering

In 2017 is de eerste School for Justice opgericht in India, gefinancierd door de AFAS Foundation, waarmee een ‘try-out‘ kon worden opgestart. Sinds 2018 hebben de Soroptimisten de financiering mogelijk gemaakt van de kosten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van deze meisjes overgenomen. In 2018 is er een School for Justice in Nepal geopend en begin 2019 een tweede in India. De Soroptimisten hebben een groot deel van de financiering van de scholen (kosten voor opleiding, begeleiding, huisvesting, medische zorg, boeken en ander studiemateriaal )voor hun rekening genomen en daarmee de continuïteit ervan gewaarborgd.

Nederlandse Soroptimistclubs hebben de ambitie om naast de School for Justice in India en Nepal, meer scholen -in meer landen- te financieren. Een groot aantal clubs in Nederland heeft zich verbonden aan dit programma. Inmiddels wordt de samenwerking met clubs in anders landen actief gezocht om zo nog meer impact te realiseren en internationaal een vuist te maken tegen kinderprostitutie.

Movie and More 2019

In Nepal en India kunnen voormalige kindprostituées een nieuwe richting aan hun leven geven dankzij de recordopbrengst van 16.475 euro van de Soroptimist Club Ede. Op 5 maart kwamen bijna 700 filmliefhebbers – inclusief de wethouders Veltman en Vreugdenhil – naar Pathé Ede voor de 13e editie van Movie and More. Harriët Aans, freedom fighter van Free a Girl Foundation, bedankte namens de uit de prostitutie bevrijde meisjes de Soroptimisten, bezoekers en sponsors die samen dit bedrag bijeen hebben gebracht. De gekozen film – de Nederlandse voorpremière van On The Basis of Sex over de beroemde juriste Ruth Bader Ginsburg – sloot wonderwel aan bij het goede doel. Empowerment van vrouwen en meisjes is daarbij het sleutelwoord.

In dit filmpje bedankt Yolanthe Cabau van Kasbergen namens Free a Girl de Soroptimisten

Qua opbrengst en bezoekersaantallen is dit in elk geval de meest succesvolle editie tot nu toe geweest. Van de 700 bezoekers namen ook 240 bezoekers deel aan het buffet dat voor een groot deel werd gesponsord door Food of Cultures uit Wageningen. De loterij was ook weer een vast bestanddeel van het event, met dit keer de hoofdprijs van KernGroen: twee hoveniers die een dag lang de tuin onder handen nemen. Van Veen Advocaten was hoofdsponsor en ook het Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao droeg in belangrijke mate bij aan het eindbedrag. Soroptimist Club Ede bedankt alle 65 sponsoren, voor hun bijdrage in geld of in natura:

Opbrengst Fundraising (Movie and More): € 16.475

Delen op social-media: