Stichting Present

Stichting Present

  • Club Beneden Maas

Over het project: De missie van Stichting Present is “Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.” Vrijwilligers melden zich aan om een helpende hand te bieden bijvoorbeeld te koken voor vrouwen in een opvang. En hulpverleners melden hulpvragen voor mensen uit kwetsbare groepen in de samenleving. De Stichting denkt hiermee een beweging in gang te zetten waarbij mensen het normaal (gaan) vinden om naar elkaar om te zien. Present neemt het werk van de professionele hulpverlening niet over, maar werkt ondersteunend. De stichting is landelijk vertegenwoordigd.

Onze rol: Ons aanbod om ons in te zetten voor hulp aan vrouwen en meisjes is het vertrekpunt. De inzet is vrijwillig en vult het werk van professionals aan en versterkt dit. Deze inzet verloopt altijd via een van de 2 professionele coördinatoren die werkzaam zijn bij Present in Maassluis.

Wij hebben ons in kunnen zetten voor een moeder en een dochter. De dochter was belast met de zorg voor haar moeder. Door onze hulp konden we de dochter deels ontlasten zodat zij tijd en energie had om haar opleiding af te maken. Hiermee worden de kansen voor de dochter om zelfstandig en onafhankelijk te leven vergroot en gaat zij een betere toekomst tegemoet. Voor dit project zijn financiële middelen vrijgemaakt voor het opknappen van de woning van deze 2 vrouwen en konden wij hulp bieden bij het aanschaffen van spullen voor de woning.Laatste update

10 augustus 2022

Stichting Present

We steunen Stichting Present die vrijwilligers mobiliseert voor hulp aan mensen uit kwetsbare groepen van de samenleving.

Delen op social-media: