Orange the World: evaluatie en vooruitblik

19-02-2021

Orange the World: evaluatie en vooruitblik

  Om maar met het mooie resultaat van alle fundraising voor het UN Trustfund voor en tijdens de OtW campagne te beginnen: ruim 50.000 euro was de opbrengst. Nog geen definitief bedrag, want nog niet alles is binnen, en ook niet het totaal resultaat van alle inspanningen, want ook andere projecten werden uit diverse acties gefinancierd.  Nieuwsbrief februari 2021

  De echte afsluiter van de advocacy campagne was de digitale aanbieding op 8 februari van onze petitie voor het makkelijker en toegankelijker maken van het melden van geweld aan de Tweede Kamer. Namens de organiserende partijen overhandigde Marije Cornelissen de petitie met een kleine 5000 handtekeningen aan kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks). Deze dames luiden met regelmaat de noodklok over de schaduwpandemie.

  Een tiental clubs heeft gehoor gegeven aan de oproep om verbeterpunten aan te dragen. In het overleg tussen Zonta, UNWomen en Soroptimisten hebben we de meest genoemde kort geleden besproken en direct ten uitvoer gebracht. We gaan eerder/vroeger aan de slag en kiezen nu reeds het thema, PREVENTIE; het voorkomen van geweld tegen vrouwen.
  Daar willen we iedereen en in het bijzonder mannen en jongens bij betrekken. Vanaf vandaag kunnen clubs nadenken over activiteiten binnen het thema preventie en kennis nemen van succesvolle campagnes uit 2020 die passen binnen het thema, zoals “Ont-dek jouw rol” (https://orangepaper.nu/home/ontdek-jouw-rol)  en over mogelijke samenwerkingspartners in de regio.

  De planning is dat we in mei een visie document over preventie klaar hebben en die tijdens een webinar, half mei, presenteren. Dan is de aanpak ook bekend en kan de brief naar de gemeente, provincies e.d. er weer op 25 mei uit. Na de vakantieperiode kunnen we dan verder met de  ontwikkeling van materialen, aangepast op verzoek zodat we daarin zo veel mogelijk eenheid uitstralen. Uitgangspunt is dat we het oranje handje blijven gebruiken, evenals de voor 2020 ontwikkelde logo’s.

  Het duurt nog even, maar we kijken uit naar een mooie live opening en ook, zoals gesuggereerd, een centrale/gezamenlijke afsluiting.

  Delen op social-media: